เลี้ยงลูกด้วย “นมแม่” มีประโยชน์ต่อทารกอย่างไร?

เลี้ยงลูกด้วย "นมแม่" มีประโยชน์ต่อทารกอย่างไร?

เลี้ยงลูกด้วย “นมแม่” มีประโยชน์ต่อทารกอย่างไร?

         1. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

โดยการสร้างจุลินทรีย์ (Microbial colonization) บนผิวหนังของลูกชนิดเดียวกับแม่ มีสาร prebiotics ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของ Bifidobacterium ในลำไส้ทารก นอกจากนี้ในน้ำนมแม่ยังมีสารนิวคลีโอไทด์หลายชนิด ช่วยทำให้เยื่อบุลำไส้ในลำไส้ทารกเจริญเติบโตเร็ว เพื่อรองรับการสัมผัสกับเชื้อ การได้รับ sIgA บนบริเวณลานนมซึ่งจะไปดักจับเชื้อโรคบนเยื่อบุผิวลำไส้ และเยื่อบุผิวบนอวัยวะอื่นๆ เช่น ระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังมี T-lymphocyte ทำหน้าที่จับกินเชื้อโรคที่มาเกาะเยื่อบุผิว โดยภาพรวม ทำให้ลดอัตราการเกิดโรคในเด็ก โดยเฉพาะจากโรคติดเชื้อทางระบบหายใจ และโรคอุจจาระร่วง

          2. ลดโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้

เช่นโรคผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ โรคหืด โดยมีการศึกษาว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 3 เดือน ช่วยลดโอกาสการเกิด atopic dermatitis และโรคหืด นอกจากนี้ยังลดโอกาสการเกิดเป็นเบาหวาน

          3. เสริมสร้างสมองให้ว่องไวในการเรียนรู้

เพิ่มระดับเชาว์ปัญญา จึงทำให้ทารกเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ มีสุขภาพที่ดี เติบโตสมวัย ในนมแม่จะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสายโมเลกุลยาว ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการเจริญของเนื้อเยื่อประสาทและจอประสาทตาเมื่ออายุ 6 เดือน

          นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกตลอดเวลาที่ให้นมบุตร ซึ่งสามารถพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ทารกจะเกิดการเรียนรู้เนื่องจากมีการทำงานของสมองที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าตลอดเวลา โดยการให้ลูกได้ดูดนมแม่ จะทำให้มีการหลั่ง oxytocin ในสมองของมารดา มีผลให้มารดาคลายความกังวล ลดความก้าวร้าวและมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมที่เร็วขึ้น

Reference

  1. American Academy of Pediatrics. (2022). Breastfeeding and the Use of Human Milk. Pediatrics. 129(3), e827-e841. doi: 10.1542/peds.2011-3552
  2. Centers for Disease Control and Prevention. (2022). Breastfeeding and Infant Nutrition. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.cdc.gov/breastfeeding/infantfeedingnutrition/index.htm
  3. World Health Organization. (2022). Infant and Young Child Feeding. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.who.int/health-topics/infant-and-young-child-feeding#tab=tab_1