เลี้ยงลูกด้วย “นมแม่” มีประโยชน์ต่อคุณแม่อย่างไร?

เลี้ยงลูกด้วย "นมแม่" มีประโยชน์ต่อคุณแม่อย่างไร?

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์มากต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของลูก เช่น ช่วยในการป้องกันการติดเชื้อ ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะเครียดและภาวะซึมเศร้า นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นระหว่างแม่กับลูกด้วย

          1. ป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด

เนื่องจากทำให้เกิดการกระตุ้นการหลัง hormone oxytocin ทำให้มดลูกกลับสู่สุขภาพปกติเร็วขึ้น 

          2. ช่วยการคุมกำเนิด

เนื่องจากกดการทำงานของรังไข่ โดยแม่ที่เลี้ยงนมลูกอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอจะมีโอกาสตั้งครรภ์ใน ระยะ 6 เดือนแรกหลังคลอดน้อยกว่าร้อยละ 2 แต่หลังจาก 6 เดือนไปแล้วแนะนำให้คุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย

          3. ช่วยลดน้ำหนักแม่ในระยะหลังคลอด

โดยน้ำหนักจะค่อยๆ ลดประมาณ 0.6-0.8 กิโลกรัม/เดือน เนื่องจากมีการเผาผลาญไขมันที่เก็บสะสมไว้ใน ระยะตั้งครรภ์ เพื่อใช้ในการสร้างน้ำนม ทำให้แม่กลับมามีรูปร่างที่สวยงามได้เร็ว มีการศึกษาว่า การให้นมแม่ถึงอายุ 1 ปี แม่จะมีน้ำหนักใกล้เคียงกับเมื่อก่อนตั้งครรภ์

          4. ลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่ 2

โดยเฉพาะมารดาที่เป็น GDM ซึ่งกลไกคิดว่าเกิดจากการที่มีน้ำหนักตัวลดลง การเปลี่ยนแปลงสัดส่วน การกระจายของไขมัน และความไวต่อการตอบสนองของอินซูลิน

           5. ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด

ช่วยลดความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง หากเคยเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่นาน 12 เดือนขึ้นไป

           6. ลดความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุน

เนื่องจากการสร้างมวลกระดูกจะสูงมากหลังหยุดให้นมแม่ และจะยังมีผลต่อไปอีก 5-10 ปี

          7. ลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิว

กรณีถ้าให้นานกว่า 18 เดือน (แต่ถ้าให้ระยะสั้นๆ จะลดโอกาสการเกิดแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ) มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม ในสตรีวัยที่มีประจำเดือน ยิ่งให้นมนาน ก็ยิ่งมีผลในการป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Reference

  1. American Pregnancy Association. (2022). Breastfeeding Benefits for Mom. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://americanpregnancy.org/first-year-of-life/breastfeeding-benefits-for-mom-8126/
  2. Office on Women’s Health, U.S. Department of Health and Human Services. (2022). The benefits of breastfeeding for both mother and baby. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.womenshealth.gov/breastfeeding/breastfeeding-benefits-mother-and-baby
  3. Centers for Disease Control and Prevention. (2022). Breastfeeding for Moms. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.cdc.gov/breastfeeding/breastfeeding-special-circumstances/maternal-or-infant-medical-concerns/breastfeeding-for-moms.html