ปั๊มคู่ดีกว่าปั๊มเดี่ยวอย่างไร 

ปั๊มคู่ดีกว่าปั๊มเดี่ยวอย่างไร 

สำหรับคุณแม่ที่มีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำนมน้อย และมีเวลาจำกัดในการปั๊มนมแต่ละครั้ง  การใช้เครื่องปั๊มนมแบบปั๊มคู่ จะช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำนมได้ดีกว่า และช่วยประหยัดเวลาในการปั๊ม  แต่หากคุณแม่ไม่มีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำนมและเวลาในการปั๊ม  การใช้ปั๊มเดี่ยวก็เพียงพอ 

เครื่องปั๊มนมช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำนมได้อย่างไร 

โดยปกติแล้ว  วิธีเพิ่มปริมาณน้ำนมที่ดีที่สุดก็คือ การให้ลูกดูดนมแม่อย่างถูกวิธีบ่อยๆ  โดยการดูดของลูกจะต้องเป็นการดูดอย่างมีประสิทธิภาพ  คือ ดูดแล้วต้องได้น้ำนม  ไม่ใช่แค่การอมหัวนมแม่เป็นเวลานานๆ เท่านั้น  ลูกอาจจะดูดนมแม่ทั้งวันๆ ละ 10-12 ครั้ง ครั้งละ 10-20 นาที แต่ถ้าการดูดนั้นผิดวิธี ก็จะไม่ช่วยให้ร่างกายแม่ผลิตน้ำนมได้เพียงพอต่อความต้องการ 

การใช้เครื่องปั๊มนมคุณภาพดี ซึ่งมีประสิทธภาพการดูดใกล้เคียงกับทารก  จะช่วยปั๊มน้ำนมออกมาได้มากขึ้น  และยิ่งสามารถปั๊มน้ำนมออกมาได้มากเท่าไหร่  ร่างกายก็จะสามารถผลิตน้ำนมได้มากขึ้นเท่านั้น  

เครื่องปั๊มนมทำให้นมแห้งจริงหรือ  

ไม่จริง  การใช้เครื่องปั๊มนมไม่ได้ทำให้น้ำนมแห้ง  แต่การใช้เครื่องปั๊มนม คุณภาพไม่ดี  จะทำให้ไม่สามารถปั๊มนมออกมาได้  และเมื่อไม่สามารถนำน้ำนมออกมาจากร่างกายได้อย่างสม่ำเสมอ  ร่างกายก็จะผลิตน้ำนมน้อยลงเรื่อยๆ  และแห้งไปในที่สุด  ในทางตรงกันข้าม  ถ้าให้ลูกดูดอย่างสม่ำเสมอ  หรือใช้เครื่องปั๊มนมคุณภาพดีแทนการดูดของลูกในช่วงที่คุณแม่ไปทำงาน  คุณแม่ก็จะมีน้ำนมเพียงพอสำหรับลูกไปเรื่อยๆ นานเท่าที่ต้องการ 

Reference

  1. The Bump. (2022). Single vs. double breast pump: What’s the difference? สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.thebump.com/a/single-vs-double-breast-pump
  2. Breastfeeding Support. (2022). Single vs double electric breast pumps. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://breastfeeding.support/single-vs-double-electric-breast-pumps/
  3. Medela. (2022). Double breast pump benefits. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.medela.us/breastfeeding/articles/double-breast-pump-benefits