พ่อแม่ควรเริ่มต้นสอนภาษาอังกฤษให้ลูกยังไงดี

พ่อแม่ควรเริ่มต้นสอนภาษาอังกฤษให้ลูกยังไงดี

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สื่อสารกันได้ทั่วโลก  นอกจากนี้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษยังช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และความเชื่อมั่นในการแสดงความคิดเห็นของตัวเอง และการฝึกเด็กๆ ให้เก่งภาษาอังกฤษในช่วงเยาวชน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง และนี่คือเทคนิคให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ ที่พ่อแม่สามารถฝึกให้ได้

1 ให้ฝึกฟังภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ

การฝึกฟังภาษาอังกฤษจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์และประโยคอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การฝึกฟังนั้นต้องทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยเด็กในการจดจำและฝึกพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น ลองฟังเพลงภาษาอังกฤษหรือวิดีโอภาษาอังกฤษใน Youtube หรือให้เด็กฟังได้ยินเสียงภาษาอังกฤษในสื่อต่างๆ เช่น การ์ตูนภาษาอังกฤษ หรือภาพยนตร์เรื่องภาษาอังกฤษ

2 ให้เด็กฝึกพูดภาษาอังกฤษ

เมื่อเด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษมากพอที่จะพูดได้บ้าง ให้ส่งเสริมการพูดอีกเพิ่มเติม คุณควรส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษของลูก โดยให้เขาพูดอย่างสม่ำเสมอ สามารถใช้เกมหรือกิจกรรมที่สนุกสนานเพื่อช่วยให้เด็กต้องการพูดภาษาอังกฤษได้มากขึ้น ในกรณีที่ไม่มีคนในครอบครัวที่พูดภาษาอังกฤษ คุณอาจค้นหากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ หรือใช้แอพพลิเคชันเรียนภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ เพื่อช่วยในการส่งเสริมการพูดของเด็ก

3 ให้ฝึกการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษช่วยให้เด็กได้ฝึกการออกเสียงและการใช้คำศัพท์อย่างถูกต้อง นอกจากนี้การอ่านและเขียนยังช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ไวยากรณ์และรูปแบบประโยคอย่างเหมาะสม ฝึกการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสำหรับเด็ก และให้เขาเขียนประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ สามารถใช้แอพพลิเคชันที่ช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเขียนและอ่าน

4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะมีผลดีก็ต่อเมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ ให้สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยติดตั้งหนังสือภาษาอังกฤษและแสดงสื่ออื่น ๆ ที่สามารถช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

5 ให้เด็กฝึกภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษไม่จำเป็นต้องเรียนเป็นวิชาเท่านั้น คุณสามารถให้ลูกฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และใช้คำศัพท์อังกฤษที่รู้จักและเข้าใจกันในครอบครัว เช่น การสั่งอาหารในร้านอาหารที่เป็นภาษาอังกฤษ การถามกันว่ามีแผนอะไรในวันหยุดหรือไม่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

6 ให้เชื่อมั่นและสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะไม่สำเร็จได้หากเด็กไม่มีความเชื่อมั่นและสนุกกับการเรียนรู้ คุณอาจให้เด็กได้เล่นเกมที่สนุกสนานและทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน เช่น การเล่นเกมที่มีคำศัพท์อังกฤษ หรือเล่นเกมที่ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกัน เช่น การเล่นเกมออนไลน์ที่เล่นกับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศ หรือให้เด็กมีการแลกเปลี่ยนภาษาอังกฤษกับเพื่อนหรือครอบครัวที่เก่งภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

Reference

  1. แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรีจากกระทรวงศึกษาธิการ. (2564). แนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ฟรีสำหรับเด็กๆ. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.moe.go.th/ewt_news.php?nid=104338
  2. British Council. (2022). Teaching English to children. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.britishcouncil.org/english/parents/teaching-english-to-children
  3. Scholastic. (2022). How to teach English to young learners. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/how-teach-english-young-learners/