เครื่องปั๊มนมแบบไฟฟ้าVSแบบมือ แบบไหนดีกว่ากัน  

เครื่องปั๊มนมแบบไฟฟ้าVSแบบมือ แบบไหนดีกว่ากัน 

   เครื่องปั๊มนมจะดีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้  ถ้าคุณแม่ต้องทำงานประจำและจำเป็นต้องปั๊มบ่อยๆ ทุกวัน แบบไฟฟ้า ก็จะสะดวกและรวดเร็วกว่า แต่ถ้าคุณแม่ไม่ต้องทำงานประจำ  ใช้ปั๊มเป็นครั้งคราว ก็สามารถเลือกใช้แบบธรรมดาได้ เพราะราคาถูกกว่ามาก 

  อย่างไรก็ตาม  ในขณะนี้มี เครื่องปั๊มนมไฟฟ้า หลายยี่ห้อตามห้างสรรพสินค้าซึ่งจำหน่ายในราคา 2,000-3,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ แบบใช้มือของยี่ห้อดีๆ ซึ่งราคาพอๆ กันนั้น  แบบใช้มือของยี่ห้อดีๆ จะมีคุณภาพดีกว่ามากๆ  และสามารถปั๊มนมได้ง่ายกว่าแบบไฟฟ้า 

คุณภาพของเครื่องปั๊มนม เป็นสิ่งสำคัญมาก 

เครื่องปั๊มนมที่มีคุณภาพดีจะช่วยให้การปั๊มได้ง่ายและสะดวก นุ่มนวลและไม่เจ็บ เครื่องปั๊มนมคุณภาพต่ำจะทำให้การปั๊มนมเป็นเรื่องยากและปั๊มไม่ออก  ก่อนจะเลือกซื้อเครื่องปั๊มนม ควรสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ที่ถูกต้องคือ ผู้ที่เคยใช้เครื่องปั๊มนมมาก่อน และสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้สำเร็จ  การถามผิดคนอาจทำให้ได้คำตอบที่ไม่ช่วยในการตัดสินใจที่ดี เช่น บางคนซื้อเครื่องปั๊มนมคุณภาพดีมาใช้ แต่ไม่มีความรู้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ใช้เครื่องปั๊มนมไม่ถูกวิธี ก็จะล้มเหลวและบอกว่าเครื่องปั๊มนมนั้นไม่ดี  ควรสอบถามจากผู้มีประสบการณ์หลายๆ คน และเลือกใช้เครื่องปั๊มนมให้ตรงกับวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการใช้ของตนเอง 

Reference

  1. Medela. (2022). Breast pumps for every lifestyle. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.medela.us/breastfeeding/products/breast-pumps
  2. La Leche League International. (2022). Choosing a breast pump. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.llli.org/breastfeeding-info/choosing-a-breast-pump/
  3. U.S. Department of Health & Human Services, Office on Women’s Health. (2019). Using a breast pump. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.womenshealth.gov/breastfeeding/pumping-and-storing-breastmilk/using-breast-pump