เด็กควรดื่มน้ำวันละกี่ลิตร ให้ดีต่อสุขภาพ

เด็กควรดื่มน้ำวันละกี่ลิตร ให้ดีต่อสุขภาพ

การดื่มน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดูแลสุขภาพของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ ซึ่งการดื่มน้ำเพียงพอสามารถช่วยให้ร่างกายเราทำงานได้อย่างปกติ และช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายได้ดีขึ้น  โดยเฉพาะเด็กๆ ซึ่งในแต่ละวัน ควรดื่มน้ำให้เพียงพอ เพื่อให้สมองขับเคลื่อนความคิดต่าง ๆ และร่างกายก็จะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น

  • ช่วยการย่อยอาหาร น้ำจะเข้าไปช่วยลำเลียงขนส่งอาหารไปที่กระเพาะ
  • ช่วยการขับถ่าย น้ำเป็นส่วนประกอบหลักของเลือด โดยเลือดจะเข้าไปฟอกของเสียที่ไต และจะขับถ่ายออกมาเป็นปัสสาวะ และเหงื่อ 
  • รักษาอุณหภูมิของร่างกาย เมื่อร่างกายอยู่ในสภาพอากาศที่แดดจัด เล่นกีฬา น้ำจะเป็นตัวที่ช่วยปรับอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่

โดยทั่วไปแล้ว เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1-3 ปี จะต้องดื่มน้ำอย่างน้อย 1 ลิตรต่อวัน สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 4-8 ปี จะต้องดื่มน้ำอย่างน้อย 1.5-2 ลิตรต่อวัน สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 9-13 ปี จะต้องดื่มน้ำอย่างน้อย 2-2.5 ลิตรต่อวัน สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป จะต้องดื่มน้ำอย่างน้อย 2.5-3 ลิตรต่อวัน

อย่างไรก็ตาม จำนวนน้ำที่เด็กต้องดื่มในแต่ละวันจะขึ้นอยู่กับอายุ น้ำเป็นส่วนสำคัญของร่างกายเด็ก ทำหน้าที่ช่วยประสานงานระหว่างอวัยวะภายในร่างกาย และช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ๆในร่างกาย เพื่อให้เด็กโตขึ้นอย่างสมบูรณ์แข็งแรง ทำให้การดื่มน้ำเพียงพอจะช่วยส่งเสริมสุขภาพเด็กได้อย่างมากมาย 

การดื่มน้ำเพื่อสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากน้ำมีความสำคัญต่อการทำงานของร่างกาย ปริมาณน้ำที่เหมาะสมสำหรับเด็กขึ้นอยู่กับอายุ ขนาดของเด็ก ระดับกิจกรรม และสภาพอากาศ

Reference

  1. ระบบสารอาหาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข. (2562). น้ำเป็นสารอาหาร. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.nutritionhealth.or.th/nhso/nutritionfood/nutrition_data/details/food_id/555
  2. Healthy Kids. (2022). How much water should kids drink? สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://healthy-kids.com.au/health-wellbeing/how-much-water-should-kids-drink/
  3. American Academy of Pediatrics. (2019). How much water should my child drink? สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/Pages/How-Much-Water-Should-My-Child-Drink.aspx
  4. Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Water: Meeting your daily fluid needs. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.cdc.gov/nutrition/data-statistics/plain-water-the-healthier-choice.html
  5. Nemours Foundation. (2022). How much water should your child drink? สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://kidshealth.org/en/parents/water.html