วิธีเลือกของเล่นให้เหมาะกับเด็กทารก

วิธีเลือกของเล่นให้เหมาะกับเด็กทารก

การเล่นเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เด็กเล็กเติบโตและพัฒนาทักษะต่างๆ โดยการเลือกของเล่นของทารกต้องเหมาะสมและเป็นที่ปลอดภัย เนื่องจากทารกยังไม่สามารถรับรู้ความเสี่ยงและความอันตรายได้ด้วยตนเอง ดังนั้น การเล่นของทารกควรเป็นแบบไหนบ้าง มาดูกันเลย

 1. เลือกของเล่นที่เหมาะสมกับอายุของทารก
  การเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับอายุของทารกเป็นสิ่งสำคัญ เพราะอาจมีของเล่นบางชนิดที่ไม่เหมาะสมกับอายุของทารก และอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของทารกได้ เช่น ของเล่นที่มีชิ้นเล็กๆ ที่ทารกอาจกินลงไปและส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ ดังนั้น การเลือกของเล่นที่เหมาะสมกับอายุของทารกจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเล่นของทารก
 2. เลือกของเล่นที่ปลอดภัย
  การเลือกของเล่นที่ปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง เพราะทารกยังไม่สามารถรับรู้ความอันตรายได้ด้วยตนเอง ดังนั้นควรเลือกของเล่นที่มีความปลอดภัย ไม่มีส่วนที่สามารถทำลายร่างกายหรือทำให้เด็กเจ็บป่วยได้ เช่น ของเล่นที่ไม่คม ไม่มีชิ้นเล็กๆ ที่สามารถถูกเข้าไปในปากของทารกและไม่มีส่วนที่ทำให้เด็กเป็นอันตราย เช่น ของเล่นไม่มีด้ามแหลมคม เป็นต้น
 1. เลือกของเล่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของทารก
  การเลือกของเล่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของทารกเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากการเล่นแบบนี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะต่างๆของทารกอย่างเหมาะสม ดังนั้นควรเลือกของเล่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตามอายุและความสามารถของทารก เช่น ของเล่นที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เช่น ของเล่นที่ช่วยสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ ของเล่นที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหว เป็นต้น
 2. เลือกของเล่นที่เป็นที่สนใจของทารก
  การเลือกของเล่นที่เป็นที่สนใจของทารกเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพราะการเล่นที่น่าสนใจจะช่วยให้ทารกมีแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆได้ดีขึ้น ดังนั้น ควรเลือกของเล่นที่เป็นที่สนใจของทารกเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ และช่วยสร้างสมาธิให้กับทารกอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ต้องมีการดูแลและควบคุมการเล่นของทารก
  การดูแลและควบคุมการเล่นของทารกเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของทารกได้ ดังนั้นควรตรวจสอบของเล่นที่เลือกให้เหมาะสมและปลอดภัยก่อนนำมาให้ทารกเล่น และควรมีการดูแลและควบคุมการเล่นของทารกตลอดเวลา เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของทารก

สุดท้าย การเล่นของทารกควรเป็นเพื่อความสนุกสนานและส่งเสริมการพัฒนาของทารกอย่างเหมาะสม การเลือกของเล่นที่เหมาะสมและเป็นปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรรู้และปฏิบัติตามอย่างถูกต้องเพื่อให้ทารกมีการเล่นอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และส่งเสริมการพัฒนาทักษะต่างๆของทารกให้ดีขึ้น

Reference

 1. “Selecting Appropriate Toys for Young Children: The Pediatrician’s Role” by Aleeya Healey et al. (2019)

URL: https://pediatrics.aappublications.org/content/143/1/e20183348

 1. “Toy Safety and Selection: Choose Developmentally Appropriate Toys for Safer Play” by Kathleen Fergus et al. (2017)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6349435/

 1. “Play With Me: Doll Play and Language Development in Preschoolers” by Claire E. Vallotton et al. (2019)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6758655/

 1. “Toys and Play for the Hospitalized Child” by Nancy P. Klein et al. (2018)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5922893/

 1. “Young Children’s Use of Digital Media at Home: A Qualitative Exploration of Family Rules” by Jenny Radesky et al. (2016)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5102212/