วิธีรับมือ “ฮีทสโตรก” ภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก

วิธีรับมือ "ฮีทสโตรก" ภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก

ฮีทสโตรก หรือ “Heatstroke” เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายของเด็กหรือผู้ใหญ่มีอุณหภูมิสูงเกินไปและไม่สามารถรักษาอุณหภูมิตัวเองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตของเด็กเล็กได้ ฮีทสโตรกเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้ในทุกวันที่อุณหภูมิภูมิอากาศสูง เช่นในช่วงฤดูร้อน การเข้าใจเกี่ยวกับฮีทสโตรกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายแก่เด็กเล็กในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

ฮีทสโตรกจากการออกกำลังกายเกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิสูงเกินไปจากการออกกำลังกายหนักๆหรือเล่นกีฬาในอากาศร้อน เช่น การวิ่งจรวดหรือการเล่นกีฬาในร้อนแรง ซึ่งเด็กเล็กอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงฮีทสโตรกจากการอยู่ในที่ร้อนๆโดยไม่ได้ดื่มน้ำเพียงพอเกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่สามารถรักษาอุณหภูมิตัวเองได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะเด็กที่ยังไม่สามารถรับรู้ถึงการขาดน้ำและการเกิดฮีทสโตรกได้ด้วยตนเอง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กเล็ก การป้องกันฮีทสโตรกสามารถทำได้โดยมีหลายวิธี เช่น

 1. การดื่มน้ำเพียงพอ
  ผู้ใหญ่ควรสั่งให้เด็กดื่มน้ำให้เพียงพอและบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน หากเด็กยังไม่สามารถดื่มน้ำเองได้ ควรให้ผู้ปกครองช่วยในการดื่มน้ำ และไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กอยู่ในที่ร้อนๆโดยไม่มีน้ำเป็นเวลานาน
 2. การสวมใส่เสื้อผ้า
  ควรให้เด็กสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความสบายและสามารถหายใจได้ดี เพื่อช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายและเป็นการ ป้องกันฮีทสโตรกได้
 3. การหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ร้อนๆ
  ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ร้อนๆ เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรคำนึงถึง เพราะอุณหภูมิภูมิอากาศสูงเป็นตัวเปิดเผยความเสี่ยงของฮีทสโตรก จึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ร้อนๆ หรืออยู่ร่มเงาหรือที่ที่มีความเย็นและหมุนเวียนอากาศได้ดี หากต้องอยู่ในที่ร้อนๆ ควรให้เด็กสวมเสื้อผ้าที่สามารถระบายอากาศได้ดีและให้เขาพักผ่อนในที่ร่มเงาและดื่มน้ำเพียงพอเสมอ
 4. การตรวจสอบสัญญาณของฮีทสโตรก
  การตรวจสอบสัญญาณของฮีทสโตรกเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรรู้จัก โดยอาการของฮีทสโตรกที่เราจะเห็นได้จะมีอาการเหงื่อออกจากผิวหนังของเด็ก หายใจไม่สะดวก ตัวของเด็กจะร้อนและผิวหนังจะเป็นสีแดง เด็กอาจมีอาการหมดสติหรือเฉื่อยชา ถ้าเด็กมีอาการเหล่านี้ คุณควรรีบนำเขาไปยังโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตาม  ผู้ปกครองควรรู้จักวิธีการตรวจสอบสัญญาณของฮีทสโตรกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมและมีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมในกรณีฉุกเฉิน เช่นการเคลื่อนย้ายเด็กไปยังที่ร่มเงาและการให้น้ำดื่มเพียงพอ หากมีอาการของฮีทสโตรก ควรรีบนำเด็กไปยังโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด เพื่อรับการรักษาและดูแลให้เหมาะสม ดังนั้นการตรวจสอบสัญญาณของฮีทสโตรกและการป้องกันฮีทสโตรกเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปกครองควรรู้จักและทำตามอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของเด็กที่ดีขึ้นในช่วงฤดูร้อนของปีนี้

Reference

 1. “Pediatric heat stroke: a systematic review and meta-analysis” by Samantha E. Erlandson et al. (2018)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5897553/

 1. “Heatstroke in Children: A Review” by Jeffrey Louie et al. (2019)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7049711/

 1. “Exertional Heat Stroke in Children: A Literature Review” by Rani S. Gereige et al. (2017)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5634431/

 1. “Heat Illness in Children and Adolescents” by Michael F. Bergeron (2018)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6371167/

 1. “Pediatric Heat Stroke: Keeping Your Cool When Things Get Hot” by Nicholas Lim et al. (2018)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6117451/