น้ำนมเป็นไข ลูกน้อยกินได้ไหม?

น้ำนมเป็นไข ลูกน้อยกินได้ไหม?

การเลี้ยงนมแม่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการให้พลังงานและสารอาหารสำหรับทารกแรกเกิด แต่บางครั้งน้ำนมแม่ที่เก็บสต๊อกอาจเป็นไข เพราะสาเหตุต่างๆ เช่น การกินอาหารที่ไม่เหมาะสม การดื่มน้ำไม่สะอาด หรือการเป็นโรคที่มีผลต่อการสร้างน้ำนม การเลี้ยงนมแม่เป็นอาหารที่สำคัญสำหรับทารกแรกเกิด ดังนั้น คำถามที่ว่า ลูกน้อยสามารถกินน้ำนมแม่ที่เก็บสต๊อกเป็นไขได้หรือไม่ 

จากการศึกษาและการวิจัย พบว่า น้ำนมแม่ที่เก็บสต๊อกและเป็นไข มักจะมีความเป็นพิษสูงขึ้น และอาจเป็นอันตรายต่อทารกได้ โดยเฉพาะเมื่อเก็บเป็นเวลานาน ซึ่งทำให้น้ำนมแม่ที่เก็บสต๊อกเป็นไขไม่เหมาะสมสำหรับทารกที่เป็นเด็กแรกเกิด โดยเฉพาะเด็กที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เช่น เด็กเกิดก่อนกำหนด หรือเด็กที่มีโรคเรื้อรังอื่นๆ 

ดังนั้น การแนะนำคือ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนการเก็บน้ำนมแม่อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันการเก็บน้ำนมแม่เป็นไข และน้ำนมแม่ที่อยู่ในสภาพดีสามารถเก็บได้นาน 3-4 วัน ในกรณีที่น้ำนมแม่ที่เก็บสต๊อกเป็นไขหรือไม่แน่ใจว่าเป็นไขหรือไม่ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. ตรวจสอบการเก็บรักษาของน้ำนมแม่ : ต้องตรวจสอบการเก็บรักษาน้ำนมแม่ว่าเป็นไขหรือไม่ โดยตรวจสอบด้วยการสังเกตสี ลักษณะ และกลิ่นของน้ำนมแม่ หากพบว่าน้ำนมแม่เป็นไข ควรทิ้งไปและไม่ควรให้ลูกน้อยดื่ม
  2. ตรวจสอบสุขภาพของทารก : สำหรับทารกที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เช่น เด็กเกิดก่อนกำหนด หรือเด็กที่มีโรคเรื้อรังอื่นๆ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อดูความเหมาะสมในการให้น้ำนมแม่ที่เก็บสต๊อกที่เป็นไขกับทารก
  3. ใช้น้ำนมแม่ที่มีสภาพดี : ควรใช้น้ำนมแม่ที่มีสภาพดีและเก็บรักษาได้ถูกต้องเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและอาการท้องเสียของทารก

อย่างไรก็ตาม หากไม่แน่ใจว่าน้ำนมแม่ที่เก็บสต๊อกเป็นไขหรือไม่ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวเพื่อป้องกันการเป็นไขของน้ำนมแม่  หากน้ำนมแม่เก็บสต๊อกเป็นไข ควรทิ้งไปและไม่ควรให้ลูกน้อยดื่ม และควรปรึกษาแพทย์เพื่อได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมในการเลี้ยงนมแม่ให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับทารก

Reference

  1. “Breast Milk as the Gold Standard for Protective Nutrients” by Melissa C. Bartick and Arnold G. Reinhold (2010): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2812877/
  2. “Breast milk composition: a systematic review and meta-analysis of nutritional composition” by Kelleigh L. Johnstone, Amanda L. Purswani, and Caroline J. Mitchell (2018): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6085426/
  3. “The Protective Effects of Breastfeeding on Chronic Non-Communicable Diseases in Adulthood: A Review of Evidence” by Victoria Hall Moran, Brian Power, and Paula M. Lorgelly (2016): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4799855/
  4. “Breastfeeding and Maternal and Infant Health Outcomes in Developed Countries” by Cesar G. Victora, Rajiv Bahl, Ana P. Betrán, Mercedes de Onis, and Mickey Chopra (2016): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4843485/
  5. “Human milk oligosaccharides and their potential benefits for the breast-fed neonate” by Lars Bode (2012): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3472256/