เทคนิคการป้อนขวดนมให้ลูกน้อยคุ้นเคย 

เทคนิคการป้อนขวดนมให้ลูกน้อยคุ้นเคย

การเลี้ยงลูกด้วยขวดนมเป็นวิธีที่สามารถใช้แทนการเลี้ยงด้วยนมแม่ได้ในบางกรณี ซึ่งสำหรับบางคนอาจไม่คุ้นเคยหรือยังไม่รู้จักวิธีการป้อนนมลูกด้วยขวดนมอย่างถูกวิธี ขอแนะนำวิธีการป้อนนมลูกด้วยขวดนมที่ถูกวิธีมี ดังนี้

 1. ล้างมือให้สะอาด : การล้างมือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อป้องกันการติดเชื้อในขวดนมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้อนนม
 2. เตรียมขวดนมและอุปกรณ์ : เตรียมขวดนมสำหรับใส่นม
 3. ตรวจสอบอุปกรณ์ : ตรวจสอบขวดนมและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรอยแตกอาจทำให้นมรั่วไหลได้
 4. เตรียมนม : เตรียมนมลงในขวดนม โดยใช้ช้อนนำมาตักนมลงในขวด โดยควรเตรียมนมตามปริมาณที่ลูกต้องการ
 5. อุ่นนม (ตามจำเป็น) : หากนมแม่เย็นจนไม่สะดวกต่อลูก อาจอุ่นนมโดยวางขวดนมในหม้อน้ำร้อน แต่ควรตรวจสอบว่าอุณหภูมิของนมไม่เกิน 37 องศาเซลเซียสเพราะอาจทำให้สารโปรตีนซึ่งอยู่ในนมเสื่อมสภาพ
 6. ตรวจสอบอุณหภูมินม : เพื่อป้องกันการทำลายสารอาหารที่อยู่ในนม ควรตรวจสอบอุณหภูมินมก่อนที่จะให้ลูกดื่ม โดยการวัดอุณหภูมิด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ
 7. ล้างและทำความสะอาดขวดนมและอุปกรณ์ : หลังจากให้ลูกดื่มนมแล้ว ต้องทำความสะอาดขวดนมและอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้อนนม โดยใช้น้ำอุ่นและสบู่ล้างจนสะอาด
 8. ทำความสะอาดขวดนมและอุปกรณ์ทุกครั้ง : หลังจากทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่แล้ว ต้องเช็คอีกครั้งว่าขวดนมและอุปกรณ์สะอาดและไม่มีรอยแตก

การป้อนนมด้วยขวดที่ถูกวิธี จะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อในขวดนม และควรตรวจสอบอุณหภูมิของนม ไม่ให้เด็กกินนมเกินเวลาในการเก็บเนื่องจากนมอาจมีความเสียหายและไม่มีคุณค่าโภชนาการได้

Reference

 1. “Factors associated with exclusive breastfeeding in the United States” by Laurence M. Grummer-Strawn and Sara B. Reinhold (2010): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2904342/
 2. “Breastfeeding and the Risk of Sudden Infant Death Syndrome” by Fern R. Hauck, Rachel Y. Moon, and Jeffrey D. Horne (2017): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5410144/
 3. “Breastfeeding and maternal and infant health outcomes in developed countries” by A. C. Victora, R. Bahl, A. J. D. Barros, G. V. M. França, S. E. Horton, J. Krasevec, M. Murch, et al. (2016): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4843485/
 4. “Breastfeeding and cognitive development” by M. H. Fewtrell, S. Kennedy, and A. L. Singhal (2005): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1770067/
 5. “Breastfeeding and maternal and infant health outcomes in developing countries” by Cesar G. Victora, Mercedes de Onis, Pedro C. Hallal, Monika Blossner, and Roger Shrimpton (2010): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2879593/