การดูแลและเชื่อมต่อระหว่างแม่และลูกหลังคลอด

การดูแลและเชื่อมต่อระหว่างแม่และลูกหลังคลอด

หลังจากที่แม่คลอดลูกแล้ว การดูแลและเชื่อมต่อระหว่างแม่และลูกหลังคลอดนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้แม่และลูกมีความปลอดภัยและสุขภาพดีในช่วงนี้ โดยมีวิธีการดังนี้

1 การดูแลรักษาแผลคลอดและทำความสะอาดร่างกายหลังคลอด

 • การดูแลแผลคลอด : การดูแลแผลคลอดนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการเร่งรัดการฟื้นฟูร่างกายหลังคลอด
 • การทำความสะอาดร่างกายหลังคลอด : การทำความสะอาดร่างกายหลังคลอดนั้นจะช่วยลดการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

2 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการดูแลลูกในช่วงหลังคลอด

 • การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ : การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทารก และช่วยให้ทารกเจริญเติบโตได้อย่างเหมาะสม
 • การดูแลลูกในช่วงหลังคลอด : การดูแลลูกในช่วงหลังคลอดนั้นจะเน้นไปที่การตรวจสุขภาพและการดูแลทารกในแต่ละวัน เช่น การตรวจวัดน้ำหนัก ตรวจสอบการทำงานของตับและไต ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับทารก

3 การส่งเสริมสร้างสุขภาพให้แม่และทารก

 • การออกกำลังกายหลังคลอด : การออกกำลังกายหลังคลอดนั้นจะช่วยให้ร่างกายแม่ฟื้นฟูได้เร็วกว่าและสามารถดูแลลูกได้ดีขึ้น
 • การบำบัดฟื้นฟูร่างกาย : การบำบัดฟื้นฟูร่างกายนั้นเป็นการช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังคลอดของแม่ โดยการใช้วิธีต่างๆ เช่น การนวดเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือด การเปลี่ยนท่าเพื่อลดความเจ็บปวด และการใช้การบริหารหลังคลอด
 • การให้การสนับสนุนทางจิตใจ : การให้การสนับสนุนทางจิตใจให้แม่นั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหลังคลอดคุณแม่อาจจะเหนื่อยและมีความเครียดสูงได้

4 การป้องกันและจัดการกับภาวะซีดเลือดและภาวะซึมเศร้า

 • การป้องกันและจัดการกับภาวะซีดเลือด : ภาวะซีดเลือดเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ในขณะหลังคลอด และอาจเกิดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยร้ายต่อแม่และทารก ดังนั้นการระวังและป้องกันภาวะซีดเลือดจึงมีความสำคัญ
 • การป้องกันและจัดการกับภาวะซึมเศร้า : ภาวะซึมเศร้าเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ในช่วงหลังคลอด และอาจมีผลต่อการดูแลลูกและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ดังนั้นการระวังและป้องกันภาวะซึมเศร้าจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลแม่

Reference

 1. “Postpartum Urinary Retention: Assessment and Management,” published in the American Family Physician journal in 2017. URL: https://www.aafp.org/afp/2017/1115/p645.html
 2. “Postpartum Urinary Retention: A Systematic Review of Incidence and Obstetric Risk Factors,” published in the International Urogynecology Journal in 2018. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6247145/
 3. “Urinary Incontinence after Childbirth: A Comprehensive Review,” published in the Journal of Women’s Health in 2019. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6589341/
 4. “Postpartum Urinary Tract Infection: A Review,” published in the Journal of Women’s Health in 2019. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6627143/
 5. “The Effect of Pelvic Floor Muscle Exercise on Postpartum Urinary Incontinence: A Systematic Review and Meta-Analysis,” published in the International Journal of Environmental Research and Public Health in 2021. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7897521/