คุณแม่ต้องรู้ วิธีดูแลลูกน้อยในช่วงแรกเกิด

คุณแม่ต้องรู้ วิธีดูแลลูกน้อยในช่วงแรกเกิด

สำหรับการดูแลเด็กในช่วงแรกเกิดเป็นเรื่องสำคัญและต้องทำอย่างรอบคอบ เนื่องจากเด็กในช่วงนี้ยังเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนแอและพัฒนาการที่ยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้น การดูแลต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังและให้เหมาะสม

 1. การดูแลสุขภาพของเด็ก
 • การดูแลสุขภาพของเด็กจะเริ่มต้นด้วยการเช็คสุขภาพทุกวัน เช่น ตรวจวัดน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจชีพจร เป็นต้น
 • คุณแม่ควรมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลทันตกรรม และป้องกันการเกิดฟันผุ
 • การตรวจสุขภาพจากแพทย์เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อตรวจหาอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กในช่วงแรกเกิด
 1. การดูแลสิ่งแวดล้อม
 • คุณแม่ควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็ก ให้เตรียมพื้นที่นอน เตรียมของใช้สำหรับเด็ก เช่น เบาะนั่ง เปลเด็ก และผ้าเช็ดตัว
 • คุณแม่ควรเลือกใช้เครื่องเล่นที่ไม่เป็นอันตราย ไม่มีส่วนที่แหลมคม เสียหายง่าย หรือเป็นพิษ
 1. การดูแลอาหารและการให้นม
 • อาหารสำหรับเด็กในช่วงแรกเกิดควรเป็นอาหารที่เหมาะสมกับอายุและปริมาณที่เหมาะสม
 • ในการให้นมคุณแม่ควรให้นมอย่างเต็มที่ตามความต้องการของลูกน้อยโดยตลอด และไม่ควรเพิ่มนมผสมแต่อย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง 6 เดือนแรก
 • หากไม่สามารถให้นมเด็กได้ควรให้นมผสมเพื่อเพิ่มสารอาหารในการเจริญเติบโต
 • คุณแม่ควรระวังการให้อาหารเสริม และเลือกอาหารเสริมที่เหมาะสมกับอายุและสุขภาพของลูกน้อย
 1. การดูแลความสะอาด
 • คุณแม่ควรดูแลความสะอาดของเด็กในช่วงแรกเกิดอย่างใกล้ชิด เช่น การเปลี่ยนผ้าอ้อม ล้างมือก่อนใกล้ชิดเด็ก เป็นต้น
 • คุณแม่ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับเด็กในช่วงแรกเกิด เช่น สบู่เด็ก ผ้าเช็ดตัวเด็ก ไม่ใช้สารละลายที่มีอันตราย
 1. การดูแลพัฒนาการ
 • คุณแม่ควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของพัฒนาการของลูกน้อย
 • คุณแม่ควรเลือกหากิจกรรมที่เหมาะสมกับอายุและสุขภาพของลูกน้อย
 • การอ่าน การเล่น กับเด็กอาจช่วยส่งเสริมการพัฒนาการด้านสติปัญญาและความสามารถทางการสื่อสาร
 1. การดูแลสุขภาพร่างกาย
 • คุณแม่ควรตรวจสุขภาพเด็กในช่วงแรกเกิดตามกำหนด เช่น การตรวจสุขภาพเด็กในช่วง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี
 • คุณแม่ควรเฝ้าระวังอาการผิดปกติหรือโรคที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กในช่วงแรกเกิด เช่น ไข้ ปวดหู ปวดท้อง และอื่นๆ
 • การให้วัคซีนตามกำหนดจะช่วยป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพเด็กในช่วงแรกเกิด
 1. การดูแลอารมณ์และพัฒนาการสมอง
 • คุณแม่ควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสร้างส่วนต่อประสาทของลูกน้อยอย่างเต็มที่
 • การเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมสามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาการสมองและอารมณ์ของเด็ก
 • คุณแม่ควรรับรู้และจัดการกับอารมณ์ของลูกน้อยอย่างเหมาะสม เช่น การเล่นเป็นเวลานาน หรือการตอบสนองต่อความต้องการของลูกน้อย

โดยการดูแลเด็กในช่วงแรกเกิดเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องใช้ความตั้งใจในการดูแลอย่างใกล้ชิด แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะง่าย แต่การให้ความรักและความห่วงใยในการดูแลเด็กในช่วงแรกเกิดจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของลูก

Reference

 1. “Early Postnatal Discharge and Outpatient Care of the Term Newborn,” published in the American Family Physician journal in 2019. URL: https://www.aafp.org/afp/2019/0215/p185.html
 2. “Skin-to-Skin Contact and the Development of the Preterm Infant Brain,” published in the Journal of Perinatal & Neonatal Nursing in 2020. URL: https://journals.lww.com/jpnnjournal/Abstract/2020/10000/Skin_to_Skin_Contact_and_the_Development_of_the.3.aspx
 3. “Newborn Screening: Importance and Implications,” published in the American Family Physician journal in 2021. URL: https://www.aafp.org/afp/2021/0501/p539.html
 4. “Interventions to Support Breastfeeding for Infants with Neonatal Abstinence Syndrome: A Systematic Review,” published in the Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing in 2021. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0884217520302032
 5. “Caring for the Late Preterm Infant: A Systematic Review,” published in the Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing in 2021. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S088421752030224X