การดูแลแผลของคุณแม่หลังคลอด 

การดูแลแผลของคุณแม่หลังคลอด 

  สำหรับการดูแลแผลของคุณแม่หลังคลอดเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะจะช่วยลดความเจ็บปวด และป้องกันการติดเชื้อในแผล ดังนั้นคุณแม่ควรรู้จักวิธีการบำบัดแผลและการดูแลตนเองให้ดี เพื่อให้การฟื้นฟูร่างกายจากการคลอดเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น ดังนี้

 1 การทำความสะอาดแผล

 • การล้างแผลด้วยน้ำสะอาด ใช้น้ำอุ่นที่ผ่านการตั้งอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส รีบล้างแผลหลังคลอด เพื่อล้างเชื้อที่อยู่ในแผล
 • การป้องกันแผลคล้ำ : ควรป้องกันไม่สัมผัสแผลเป็นระยะเวลาที่นาน เพราะจะทำให้แผลบวม และระยะเวลาการฟื้นฟูจะนานขึ้น

2 การรักษาแผล

 • การใช้ผ้าสะอาดปิดแผล : ปิดแผลด้วยผ้าสะอาด หรือผ้าพันแผลที่ไม่เปียกชื้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อและสิ่งสกปรกตกค้างบนแผล
 • การใช้ยาฆ่าเชื้อ : คุณแม่ควรใช้ยาฆ่าเชื้อตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อในแผล

3 การดูแลตนเอง

 • การนอนในท่าที่ถูกต้อง : หลังคลอด คุณแม่ควรนอนในท่าที่เหมาะสมเพื่อลดการเจ็บปวดในบริเวณแผล และช่วยให้การไหลเลือดดีขึ้น
 • การดูแลสุขภาพร่างกาย : คุณแม่ควรดูแลสุขภาพร่างกายด้วยการออกกำลังกายเบาๆ และรับประทานอาหารที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและสามารถฟื้นฟูแผลได้เร็วขึ้น
 • การดูแลสุขภาพจิตใจ : คุณแม่ควรดูแลสุขภาพจิตใจโดยการพักผ่อนและนอนพักผ่อนให้เพียงพอ

อย่างไรก็ตาม การดูแลแผลของคุณแม่หลังคลอดเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้คุณแม่ต้องคอยดูแลแผลและรักษาแผลให้ดี เพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูจากการคลอดได้เร็วและปลอดภัย โดยคุณแม่ควรรู้จักวิธีการบำบัดแผลและดูแลตนเองให้ดี เพื่อให้การฟื้นฟูร่างกายจากการคลอดเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น

Reference

 1. “Postpartum Wound Infections: Prevention and Management,” published in the American Family Physician journal in 2017. URL: https://www.aafp.org/afp/2017/1201/p684.html
 2. “Postpartum Perineal Pain Management Strategies: A Review of the Literature,” published in the Journal of Midwifery & Women’s Health in 2018. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6228198/
 3. “A Comparative Study of Wound Healing Agents for Postpartum Episiotomy,” published in the Journal of Obstetrics and Gynecology of India in 2019. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6816891/
 4. “Effectiveness of Povidone-Iodine Solution in Preventing Wound Infection after Episiotomy and Perineal Laceration Repair: A Systematic Review and Meta-Analysis,” published in the Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing in 2020. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0884217520302202
 5. “Perineal Care for Women After Birth,” published by the World Health Organization (WHO) in 2018. URL: https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines-annexes-2018/en/