วิธีจัดการกับภาวะภูมิแพ้ในเด็ก 

วิธีจัดการภาวะภูมิแพ้ในเด็ก

ภูมิคุ้มกันต่ำเป็นสาเหตุหลักของภาวะภูมิแพ้ในเด็ก ที่ภูมิคุ้มกันยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ และจะเพิ่มขึ้นตามที่พวกเขาโตขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่เด็กมีความเสี่ยงสูงต่อการแพ้สารต่างๆ อย่างไรก็ตาม การจัดการภาวะภูมิแพ้ในเด็กจะขึ้นอยู่กับประเภทและความรุนแรงของอาการ ดังนั้น การตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์จะช่วยแนะนำวิธีการจัดการที่เหมาะสม

โดยทั่วไปแล้ว วิธีการจัดการภาวะภูมิแพ้ในเด็กมีดังนี้ 

 1. การหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดอาการแพ้ เช่น การหลีกเลี่ยงอาหารหรือสิ่งที่เป็นสาเหตุของอาการแพ้ เช่น หญ้า ฝุ่น และเชื้อรา
 2. การใช้ยาและการรักษาโดยแพทย์ หากเด็กมีอาการแพ้รุนแรง อาจจำเป็นต้องใช้ยาสำหรับรักษาอาการแพ้ เช่น การใช้ยาประจำตัว เมื่อมีอาการเฉียบพลัน
 3. การใช้เครื่องมือช่วยหายใจ ในกรณีที่เด็กมีอาการหอบหืดหรือหายใจลำบาก อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เช่น เครื่องช่วยหายใจที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีอาการหอบหืด
 4. การแพ้ต่อสารต่างๆ หากเด็กมีภูมิแพ้ต่อสารบางอย่าง เช่น ในอาหาร ในอากาศ ฝุ่นละออง อาจจำเป็นต้องพยายามป้องกันอาการแพ้
 1. การเตรียมตัวก่อนการเข้าสังคม หากเด็กมีอาการแพ้รุนแรง เช่น หอบหืด อาจจำเป็นต้องเตรียมตัวก่อนการเข้าสังคม เช่น ต้องให้คำแนะนำแก่ครูและเพื่อนๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแพ้เมื่อเด็กอยู่ในสถานการณ์ที่มีสารที่เขาแพ้
 2. การตรวจสอบสิ่งที่เด็กมีปฏิกิริยากับ การตรวจสอบสิ่งที่เด็กมีปฏิกิริยากับ เช่น อาหาร ยา หรือสารต่างๆ จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแพ้ในอนาคต
 3. การอบรมและการศึกษา การอบรมและการศึกษาเกี่ยวกับภาวะแพ้ในเด็ก จะช่วยให้ผู้ปกครองเข้าใจเกี่ยวกับภาวะแพ้ วิธีการป้องกัน และการจัดการอย่างถูกต้องในกรณีที่เกิดภาวะแพ้

  อย่างไรก็ตาม หากเด็กมีอาการแพ้ จะต้องพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม โดยไม่ควรพยายามรักษาด้วยตนเอง

Reference

 1. “Management of food allergy in the school setting: A review,” published in the Journal of School Nursing in 2017. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1059840517703857
 2. “Management of Anaphylaxis in Children,” published in the Pediatric Emergency Care journal in 2018. URL: https://journals.lww.com/pec-online/Abstract/2018/02000/Management_of_Anaphylaxis_in_Children.11.aspx
 3. “Managing Pediatric Allergies in the Emergency Department,” published in the Pediatric Clinics of North America journal in 2019. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031395519301084
 4. “School-Based Management of Food Allergy in Children,” published in the Journal of Pediatric Nursing in 2020. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882596320302921
 5. “Management of Atopic Dermatitis in Children: An Evidence-Based Update,” published in the American Family Physician journal in 2021. URL: https://www.aafp.org/afp/2021/0215/p193.html