ระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่ควรดูแลตัวเองอย่างไร

ระหว่างตั้งครรภ์คุณแม่ควรดูแลตัวเองอย่างไร

การตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาที่สำคัญและต้องการการดูแลสุขภาพอย่างรอบด้าน เพื่อให้คุณแม่และทารกได้พักผ่อนและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเข้าสู่ช่วงคลอด สิ่งที่ควรงดระหว่างตั้งครรภ์มีดังนี้

 1. สุราและยาเสพติด
  คุณแม่ควรงดการดื่มสุราและการใช้ยาเสพติดในช่วงตั้งครรภ์ เนื่องจากสารเหล่านี้อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาของทารกและเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์
 2. การสูบบุหรี่
  คุณแม่ควรงดการสูบบุหรี่ในช่วงตั้งครรภ์ เพราะสารเคมีในบุหรี่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารกในครรภ์ นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์และการคลอด
 3. อาหารและเครื่องดื่ม
  คุณแม่ควรระมัดระวังในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในช่วงตั้งครรภ์ เพราะอาหารหรือเครื่องดื่มบางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมสำหรับคุณแม่และทารกในครรภ์
 1. การออกกำลังกาย
  คุณแม่ควรปรับเปลี่ยนการออกกำลังกายในช่วงตั้งครรภ์ให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับทารกและคุณแม่ เช่น การเดินเล่น โยคะ ว่ายน้ำ เล่นกีฬาแบบน้อยๆ ที่ไม่เสี่ยงต่อความเป็นอันตราย และการมีพักผ่อนให้เพียงพอ
 2. การรับประทานวิตามินและดูแลสุขภาพ
  คุณแม่ควรรับประทานวิตามินและดูแลสุขภาพที่เหมาะสมและได้รับการแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ซึ่งสามารถช่วยเสริมสร้างสุขภาพของคุณแม่และทารกได้อย่างเหมาะสม


นอกจากนี้ คุณแม่ควรมีการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอโดยการทำกิจกรรมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการตั้งครรภ์ เช่น การเดินเล่น โยคะ ว่ายน้ำ เล่นกีฬาแบบน้อยๆ ที่ไม่เสี่ยงต่อความเป็นอันตราย และการมีพักผ่อนให้เพียงพอ


หากคุณแม่มีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่ากิจกรรมใดเหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อขอคำแนะนำและคำปรึกษาอย่างเหมาะสมกับสภาพของคุณแม่และทารกในช่วงตั้งครรภ์

Reference

 1. De-Regil, L.M., et al. (2015). Effects and safety of periconceptional oral folate supplementation for preventing birth defects. Cochrane Database of Systematic Reviews. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7033962/
 2. Scholl, T.O. (2018). Maternal nutrition before and during pregnancy. Nestle Nutrition Institute Workshop Series, 90, 91-102. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6571575/
 3. Institute of Medicine (US) and National Research Council (US) Committee to Reexamine IOM Pregnancy Weight Guidelines. (2009). Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines. National Academies Press (US). Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK32813/
 4. Haider, B.A. and Bhutta, Z.A. (2017). Multiple-micronutrient supplementation for women during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6483266/
 5. Cetin, I., et al. (2019). Nutrition in pregnancy: Optimising maternal diet and fetal adaptations to altered nutrient supply. Nutrients, 11(8), 1841. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6723507/