โปรแกรมการนับอายุครรภ์

โปรแกรมการนับอายุครรภ์

การนับอายุครรภ์มีหลายวิธีในการคำนวณอายุครรภ์ แต่วิธีที่ใช้กันแพร่หลายคือ การนับจำนวนสัปดาห์ตั้งแต่วันแรกของปริมาณประจำเดือนสุดท้าย (LMP) จนถึงวันปัจจุบันและหารด้วย 7 เพื่อหาจำนวนวัน จากนั้นหารด้วย 7 อีกครั้งเพื่อหาจำนวนสัปดาห์

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการใช้โปรแกรมเพื่อคำนวณอายุครรภ์ สามารถใช้โปรแกรมออนไลน์ได้หลายตัว เช่น

  1. Pregnancy Calculator: https://www.calculator.net/pregnancy-calculator.html
  2. BabyCenter Pregnancy Due Date Calculator: https://www.babycenter.com/pregnancy-due-date-calculator
  3. The Bump Due Date Calculator: https://www.thebump.com/due-date-calculator
  4. What to Expect Due Date Calculator: https://www.whattoexpect.com/due-date-calculator/


โดยให้กรอกข้อมูลวันแรกของปริมาณประจำเดือนสุดท้าย (LMP) ลงในช่องที่กำหนด แล้วโปรแกรมจะคำนวณอายุครรภ์และวันครบกำหนดของการคลอดให้เราได้อย่างสะดวก


โดยปกติแล้ว การนับอายุครรภ์จะใช้วิธีการนับจำนวนสัปดาห์ตั้งแต่วันแรกของปริมาณประจำเดือนสุดท้าย (LMP) จนถึงวันปัจจุบันแล้วหารด้วย 7 เพื่อหาจำนวนสัปดาห์ จากนั้นหารด้วย 4 เพื่อหาจำนวนเดือน แต่วิธีนี้ไม่ใช่วิธีการนับอายุครรภ์ที่แม่นยำที่สุด และระยะเวลาจริงๆ ที่ทารกเจริญเติบโตแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล


ดังนั้น หากคุณแม่ต้องการความแม่นยำที่สุดในการคำนวณอายุครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการตรวจวัดอายุครรภ์โดยใช้วิธีการตรวจด้วยอุปกรณ์ด้านการแพทย์ อย่างเช่น การวัดขนาดและระยะห่างของทารกผ่านทางคลื่นเสียง (ultrasound) หรือการตรวจวัดระดับฮอร์โมนที่ต่างกันของคุณแม่ตั้งครรภ์ในเลือด (serum or urine pregnancy test) เพื่อประเมินอายุครรภ์อย่างแม่นยำ

Reference

  1. Hadlock, F. P., Deter, R. L., Harrist, R. B., & Park, S. K. (1981). Fetal biparietal diameter: a critical re-evaluation of the relationship to menstrual age by means of real-time ultrasound. Journal of ultrasound in medicine, 1(3), 97-104. https://doi.org/10.7863/jum.1981.1.3.97
  2. Romero, R., Nicolaides, K., Conde-Agudelo, A., Tabor, A., & O’Brien, J. M. (2018). Vaginal progesterone decreases preterm birth ≤ 34 weeks of gestation in women with a singleton pregnancy and a short cervix: an updated meta-analysis including data from the OPPTIMUM study. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, 51(3), 308-318. https://doi.org/10.1002/uog.19068
  3. Perni, S. C., Predanic, M., Cho, J. E., & Chasen, S. T. (2017). First‐trimester sonographic prediction of gestational age: effect of age, fetal size, and maternal characteristics. Journal of ultrasound in medicine, 36(1), 75-82. https://doi.org/10.7863/ultra.15.10063
  4. American College of Obstetricians and Gynecologists. (2014). Practice bulletin no. 145: antepartum fetal surveillance. Obstetrics and Gynecology, 124(1), 182-192. https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000456322.54474.6f
  5. American College of Obstetricians and Gynecologists. (2017). Practice bulletin no. 181: fetal macrosomia. Obstetrics and Gynecology, 129(3), e195-e209. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000001928