วิธีการเช็คอายุครรภ์

วิธีการเช็คอายุครรภ์

การคำนวณอายุครรภ์โดยใช้เครื่องมือทางการแพทย์จะเป็นวิธีที่แม่นยำที่สุด แต่การใช้วิธีการอื่น ๆ ก็สามารถให้ผลการวินิจฉัยที่น่าเชื่อถือได้ถ้าปฏิบัติอย่างถูกต้องเช่นกัน

การเช็คอายุครรภ์สามารถทำได้โดยหลายวิธี ได้แก่

 1. การนับจำนวนวันตั้งแต่วันที่เริ่มมีเสียงเอ็นเอ็กซ์ (LMP)
  วิธีนี้จะคำนวณอายุครรภ์จากจำนวนวันตั้งแต่วันที่ LMP เกิดขึ้น ซึ่งปกติจะเป็นวันแรกของศักราช (หรือวันที่ 14 ถึง 16 หลังจากการตั้งครรภ์) หรือวันที่คุณแม่เข้ารับการตรวจหรือแพทย์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งครรภ์
 2. การใช้เครื่องมือทางการแพทย์
  เช่น การใช้ ultrasound เพื่อตรวจสอบความเจริญเติบโตของทารกและการคำนวณอายุครรภ์, การใช้คลื่นเสียงสูง (doppler) เพื่อตรวจสอบการไหลเวียนโลหิตของทารก
 3. การใช้เทคโนโลยีที่ไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์
  เช่น การใช้แอพพลิเคชันในการคำนวณอายุครรภ์โดยใช้วันที่ LMP และการวัดความยาวช่องคลอดด้วยเครื่องมืออื่น ๆ เช่น วัดต้นขามาตรฐาน (crown-rump length)


หากต้องการเช็คอายุครรภ์โดยใช้แอพพลิเคชัน สามารถใช้แอพพลิเคชันต่าง ๆ ที่มีอยู่บนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ได้ เช่น แอพ My Pregnancy Calculator หรือแอพ Pregnancy Due Date Calculator ที่สามารถคำนวณอายุครรภ์โดยใช้วันที่ LMP และวันที่คาดว่าจะคลอด โดยการใช้แอพพลิเคชันนี้จะต้องกรอกข้อมูลวันที่ LMP และวันที่คาดว่าจะคลอดเพื่อให้แอพพลิเคชันคำนวณอายุครรภ์ได้อย่างแม่นยำ


อย่างไรก็ตาม การใช้แอพพลิเคชันเพื่อเช็คอายุครรภ์มีข้อจำกัดบางอย่าง อาทิเช่น การนับอายุครรภ์แบบง่าย ๆ ด้วยแอพพลิเคชันไม่สามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกได้อย่างแม่นยำเท่าการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ดังนั้น ควรพูดคุยกับแพทย์หรือผู้ให้การดูแลสุขภาพของคุณแม่ เพื่อขอคำแนะนำในการเช็คอายุครรภ์และการดูแลสุขภาพของคุณแม่และทารกอย่างเหมาะสม

Reference

 1. Climate Change:
 1. Artificial Intelligence:
 1. Psychology:
 1. Health:
 • “Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013” by the Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators, 2015. URL: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00128-2
 1. Education: