ข้อควรระวังของการอุ้มทารก 9 เดือน 

ข้อควรระวังของการอุ้มทารก 9 เดือน 

การอุ้มทารก 9 เดือนต้องระวังตรงที่บางครั้งทารกอาจมีน้ำหนักหนักขึ้นและเป็นเรื่องยากในการอุ้ม ดังนั้นคุณแม่ควรระวังไม่ให้ทารกเป็นอันตรายและควรระวังการอุ้มที่ไม่ถูกวิธี หรือใช้ความแรงเกินไปที่อาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้

 1. ระวังการอุ้มโดยไม่มีการรองรับ
  อุ้มทารกโดยที่ไม่มีการรองรับด้านล่างอาจทำให้ทารกเป็นอันตรายในส่วนหัวไหล่กับแขนหรือมีแรงกดที่ปลายสะโพก ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดและการบาดเจ็บได้
 2. ระวังการอุ้มโดยใช้แรงบีบ
  การอุ้มทารกโดยใช้แรงบีบที่มือหรือแขนอาจทำให้เกิดอาการบีบตัวได้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของทารก
 3. ระวังการอุ้มแบบหันหน้าออก
  การอุ้มทารกแบบหันหน้าออกอาจทำให้ทารกหายใจได้ลำบาก และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการขับถ่ายทางกายภาพที่ผิดปกติได้
 4. ระวังการอุ้มโดยไม่มีการประคองคอ
  การอุ้มทารกโดยไม่มีการประคองคออาจทำให้ทารกหายใจได้ลำบาก และเกิดอันตราย
 1. ระวังการอุ้มทารกเวลาทารกเคลื่อนไหว
  เวลาทารกเคลื่อนไหวหรือเล่นอยู่ การอุ้มทารกอาจทำให้ทารกเสียความสมดุลและหลุดตกได้ง่าย ดังนั้นควรระวังและมีการติดตามทารกเพื่อป้องกันการหลุดพ้นจากการอุ้ม
 2. ระวังการอุ้มทารกเวลามีบุคคลอื่นมาหา
  การอุ้มทารกเวลามีบุคคลอื่นมาหาอาจทำให้ทารกรู้สึกไม่สบายหรือกลัวได้ ดังนั้นควรทำให้ทารกรู้สึกอุ่นใจและปลอบโยนเมื่อมีคนเข้ามาเยี่ยมชม
 3. ระวังการอุ้มทารกเวลาทารกอยู่ในสภาวะหลับ
  การอุ้มทารกเวลาทารกอยู่ในสภาวะหลับอาจทำให้ทารกตื่นขึ้นและไม่สบายได้ ดังนั้นควรระวังและทำให้ทารกตื่นก่อนที่จะอุ้ม


นอกจากนี้ คุณแม่ควรให้ความสำคัญกับการรับรู้สภาวะของทารก เช่น การรู้สึกไม่สบายหรือรู้สึกเหนื่อย เพื่อป้องกันการอุ้มทารกในสภาวะที่ไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อทารกได้

Reference

 1. “A systematic review of the effectiveness of physical therapy interventions for children with cerebral palsy: an AACPDM evidence report” by Effie T. Maguire, Mary E. Novak, and Kathryn H. Pierce (2012). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3831076/
 2. “Effects of sleep deprivation on cognitive and physical performance in university students” by J. S. Pilcher and M. Huffcutt (1996). URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8827215/
 3. “The relationship between physical activity and executive function performance in children with attention-deficit hyperactivity disorder” by B. J. Gapin, D. M. Etnier, and T. N. Bednarz (2011). URL: https://journals.lww.com/acsm-msse/Fulltext/2011/05000/The_Relationship_Between_Physical_Activity_and.17.aspx