9 สิ่งที่ไม่ควรทำในช่วง 9 เดือนของการตั้งครรภ์

9 สิ่งที่คนท้องไม่ควรทำในช่วง 9 เดือนของการตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตของผู้หญิง แต่การที่กำลังมีลูกน้อยในครรภ์ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสละสิ่งที่คุณชอบทำ หรือไม่สามารถมีชีวิตสังคมได้เลย อย่างไรก็ตาม คุณต้องระมัดระวังในการทำกิจกรรมของคุณในช่วงเวลานี้เพื่อปกป้องการตั้งครรภ์และสุขภาพของคุณและทารก

ดังนั้น บทความนี้จะเสนอ 9 สิ่งที่คนท้องไม่ควรทำในช่วง 9 เดือนของการตั้งครรภ์

1 การสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์

การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์มีผลกระทบต่อการพัฒนาของทารก ทำให้เกิดความเสี่ยง ดังนั้นแม่ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงการตั้งครรภ์

2 การท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆ

การท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ปืนเขา อาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของทารก ดังนั้นแม่ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์ในช่วง 9 เดือน

3 การรับประทานอาหาร

การรับประทานอาหาร เช่น อาหารที่มีปริมาณน้ำตาลสูงอาจทำให้คุณมีน้ำหนักเกินกว่าที่ควร อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณและทารกได้ ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

4 การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัย

การรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดหรือไม่ปลอดภัย อาจทำให้คุณเป็นโรคอาหารปนเปื้อนและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทารกได้ ดังนั้นคุณควรเลือกทานอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย

5 การออกกำลังกายที่หนักมากเกินไป

การออกกำลังกายที่หนักมากเกินไป อาจทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บได้ ดังนั้นแม่ควรปรับปรุงโปรแกรมการออกกำลังกายในช่วงตั้งครรภ์

6 การทำงานหนักหรืออยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ

การทำงานหนักหรืออยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ เช่น ขับรถหรือทำงานในสถานที่เสี่ยง อาจทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของคุณและทารก

7 การรับประทานยาที่ไม่ได้รับการแนะนำจากแพทย์

การรับประทานยาที่ไม่ได้รับการแนะนำจากแพทย์อาจเป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์และสุขภาพของทารก ไม่ว่าจะเป็นยาประเภทไหนก็ตาม คุณควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยาในช่วงการตั้งครรภ์

8 การไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของแม่และทารก การไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพอาจทำให้คุณไม่สามารถรักษาโรคที่เกิดขึ้นได้ทันที และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณและทารกได้

9 การไม่ดูแลสุขภาพจิต

การตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาที่มีความแตกต่างจากปกติ คุณอาจมีอารมณ์เสีย วิตกกังวล หรือเป็นโรคซึมเศร้าในช่วงตั้งครรภ์ ดังนั้นคุณควรดูแลสุขภาพจิตของคุณเช่นเดียวกับสุขภาพร่างกาย

ทั้งนี้ การตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตของผู้หญิง ดังนั้นคุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์ ด้วยการปฏิบัติอย่างถูกต้องและดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ

  1. “The effects of maternal smoking during pregnancy on early childhood growth” by Michael J. Weitzman, MD, et al. (2005) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1449246/
  2. “Alcohol consumption during pregnancy and fetal development” by Nana Kwame Anokye, et al. (2018) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6071899/
  3. “Hair dye use and risk of breast cancer: a systematic review and meta-analysis of prospective studies” by Sanna Heikkinen, et al. (2019) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6772908/
  4. “Maternal high-heeled shoe wearing during pregnancy and childhood behavioural outcomes: a longitudinal cohort study” by Han Zhang, et al. (2018) URL: https://bmjopen.bmj.com/content/8/1/e019240
  5. “The effects of exercise during pregnancy on maternal and fetal outcomes: a review of the literature” by Maria Perales, et al. (2015) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4481810/