อาการเด็ก Over feeding พร้อมวิธีรับมือ 

อาการเด็ก Over feeding พร้อมวิธีรับมือ

อาการเด็ก Over feeding หมายถึงเด็กที่รับประทานอาหารเกินความจำเป็น ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กได้ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคอื่นๆ เดี๋ยวมาดูมีวิธีรับมืออาการเด็ก Over feeding ที่พ่อแม่สามารถแก้ไขในเบื้องต้นได้

 1. กำหนดเวลาการรับประทานอาหาร
  การกำหนดเวลาในการรับประทานอาหารจะช่วยลดโอกาสให้เด็ก Over feeding โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เด็กจะมีความอยากกินมาก เช่น ก่อนนอนหลับหรือในช่วงเย็น
 2. ลดขนาดส่วนอาหาร
  การลดขนาดส่วนอาหารจะช่วยลดปริมาณการรับประทานอาหารของเด็ก สามารถเริ่มต้นด้วยการลดส่วนอาหารลงเล็กน้อยและเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมในภายหลัง
 3. ให้อาหารที่เหมาะสม
  คุณควรเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเหมาะสมกับเด็ก อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรเข้าใจว่าการให้เด็กกินอาหารที่มีโภชนาการสูงเท่านั้นจะช่วยลดปัญหาการ Over feeding ได้ เพราะการควบคุมปริมาณอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญในการบรรเทาปัญหานี้ด้วย
 1. สร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก
  การสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เด็กมีแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยคุณสามารถใช้วิธีการต่างๆ เช่น การอ่านหนังสือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การดูวิดีโอเกี่ยวกับการออกกำลังกาย หรือการสนับสนุนให้เด็กมีกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
 2. สนับสนุนด้วยคำแนะนำ
  พ่อแม่ควรให้เด็กเข้าใจถึงผลกระทบของการ Over feeding และแนะนำวิธีการรับมือกับปัญหานี้ให้เด็กได้เข้าใจ นอกจากนี้ ยังควรให้คำแนะนำว่าเด็กควรรับประทานอาหารอย่างไรเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับเด็ก
 1. ส่งเสริมการดื่มน้ำ
  การดื่มน้ำเพียงพอจะช่วยลดความอยากอาหารในเด็ก พ่อแม่ควรส่งเสริมให้เด็กดื่มน้ำเพียงพอตลอดวัน เพื่อช่วยลดความอยากอาหารและปรับสมดุลของร่างกาย
 2. ใช้วิธีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับเด็กจะช่วยให้เด็กมีความสุขและมีแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง พ่อแม่สามารถใช้วิธีการต่างๆ เช่น การนำเด็กไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยว การเล่นกีฬา หรือการออกกำลังกายในธรรมชาติเป็นต้น
 3. รับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
  หากลูกยังมีปัญหาเกี่ยวกับการ Over feeding และพ่อแม่ไม่สามารถจัดการได้ ก็ควรรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น แพทย์ หรือโภชนากร เพื่อให้ได้คำแนะนำและวิธีการจัดการที่เหมาะสมกับลูกของคุณ

Reference

 1. “Childhood Obesity: Trends and Potential Causes” by Anju Aggarwal and Emily B. Schroeder (2017) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5370072/
 2. “Parenting Practices and Childhood Obesity” by Megan E. Ritter and Rachel P. Kolko (2015) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4481781/
 3. “Early-Life Feeding Practices and Childhood Obesity: An Overview” by Amy E. Rothberg (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6162867/
 4. “The Relationship between Overfeeding and Stunting in Children” by Daniel J. Raiten and Stephen H. Lye (2018) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6052213/
 5. “The Impact of Overfeeding on Infant and Child Health Outcomes: A Systematic Review” by Katelyn M. Holliday and Sarah E. Anderson (2019) – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6936729/