จุกหลอกควรเลือกอย่างไร ให้ปลอดภัยต่อทารก

จุกหลอกควรเลือกอย่างไร ให้ปลอดภัยต่อทารก

การเลือกจุกหลอกนมที่เหมาะสมสำหรับทารกเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง เพราะจุกหลอกที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ทารกมีความยากลำบากในการดื่มนม หรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของทารก เช่น จุกหลอกนมที่ทำจากวัสดุไม่ปลอดภัย หรือจุกที่ไม่เหมาะสมกับขนาดหรือลักษณะของปากทารก

วิธีเลือกจุกหลอกนมที่เหมาะต่อทารก

 1. เลือกจุกหลอกนมที่ทำจากวัสดุที่ปลอดภัย
  คุณแม่ควรเลือกจุกหลอกนมที่ไม่มีสารพิษหรือสารเคมีอันตรายที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของทารก คุณควรเลือกจุกหลอกนมที่ทำจากวัสดุซิลิโคน หรือวัสดุธรรมชาติอื่น ๆ ที่ปลอดภัยต่อทารก
 2. เลือกจุกหลอกนมที่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะปากของทารก
  คุณแม่ควรเลือกจุกนมหลอกที่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะปากของทารก เพื่อให้ทารกดื่มนมได้อย่างสะดวกสบาย และไม่ทำให้ทารกมีความยากลำบากในการดื่มนม
 3. เลือกจุกหลอกนมที่มีระบบลม
  จุกหลอกนมที่มีระบบลมจะช่วยลดแรงดันภายในขวดเมื่อทารกดื่มนม ซึ่งจะช่วยให้ทารกดื่มนมได้ด้วยความสะดวกสบาย และลดความเสี่ยงของการทำให้ทารกกลืนอากาศหรือมีอาการทำให้ท้องผูกหรือผื่นแดงบนใบหน้าของทารก
 1. เลือกจุกหลอกนมที่สามารถปรับความเร็วได้
  คุณแม่ควรเลือกจุกหลอกนมที่สามารถปรับความเร็วได้ตามลำดับความต้องการของทารก ซึ่งจะช่วยให้ทารกดื่มนมได้อย่างเหมาะสมกับอายุและการพัฒนาของทารก
 2. เลือกจุกหลอกนมที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย
  คุณแม่ควรเลือกจุกหลอกนมที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากในการดูแลความสะอาดของจุกหลอกนม
 3. เลือกจุกหลอกนมที่เหมาะสมกับการใช้งาน
  คุณแม่ควรเลือกจุกหลอกนมที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ ซึ่งอาจจะเป็นจุกนมหลอกที่สามารถใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ เช่น จุกหลอกนมที่สามารถใช้งานได้ในการเดินทางหรือการท่องเที่ยว

Reference

 1. “Bottle-feeding: Are complex-nipple systems better?” published in the Journal of Human Lactation in 2001: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/089033440101700405
 2. “The effect of silicone nipple size and flow rate on nursing patterns and milk intake in neonates,” published in the Journal of Perinatology in 2014: https://www.nature.com/articles/jp201434
 3. “Effect of nipple holes on the efficiency of bottle feeding in preterm infants,” published in the Journal of Pediatrics in 2016: https://www.jpeds.com/article/S0022-3476(16)30419-4/fulltext
 4. “Impact of nipple shield use on neonatal milk intake and weight gain,” published in the Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing in 2017: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1016/j.jogn.2017.03.008
 5. “Comparison of two nipple shields on maternal milk volume, infant weight gain, and breastfeeding satisfaction,” published in the Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing in 2018: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1016/j.jogn.2017.11.005