เด็กแรกเกิดร้องไห้บ่อย มีผลเสียไหม

เด็กแรกเกิดร้องไห้บ่อย มีผลเสียไหม

การร้องไห้ของเด็กแรกเกิดเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องเผชิญหน้าเป็นประจำ โดยทั่วไปแล้ว เด็กแรกเกิดจะร้องไห้บ่อยๆ เพราะว่าเขายังไม่เคยเผชิญกับโลกภายนอกมาก่อน และยังไม่สามารถสื่อสารได้ด้วยภาษา ดังนั้นการร้องไห้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารและแสดงความต้องการของทารก


แต่บางครั้งการร้องไห้ของเด็กแรกเกิดอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น อาการปวดท้อง อาการไข้หวัด หรืออาการเหนื่อย ซึ่งเป็นอาการที่ต้องคอยสังเกตและดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเกิดภาวะที่ไม่พึงประสงค์ต่อทารก


นอกจากนี้ การร้องไห้ของเด็กแรกเกิดอาจเป็นเครื่องมือในการช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกาย โดยเด็กแรกเกิดมีระบบสมองและระบบทางเดินหายใจที่ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่สามารถควบคุมการหายใจได้อย่างเต็มที่ การร้องไห้อย่างหนักอาจช่วยให้ทารกหายใจได้ดีขึ้น และช่วยเปิดเผยทางเดินหายใจเพิ่มเติม


ในการดูแลเด็กแรกเกิดที่ร้องไห้บ่อย คุณแม่ควรเผชิญหน้ากับสถานการณ์ด้วยความอดทนและความสงบ เพราะการร้องไห้ของสัญญาณเดียวกันที่ใช้ในการสื่อสาร และบ่งบอกถึงความต้องการของทารก คุณแม่ควรรู้จักและเข้าใจสัญญาณดังกล่าว เช่น ทารกอาจร้องไห้เพื่อแสดงความหิว อาการปวดท้อง อาการหงุดหงิด หรืออาการเหนื่อย ๆ เพื่อช่วยให้แม่สามารถตอบสนองความต้องการของทารกได้อย่างถูกต้อง


โดยคุณแม่ควรตระหนักถึงสุขภาพจิตใจของตนเองด้วย เพราะการร้องไห้ของเด็กแรกเกิดอาจทำให้คุณแม่รู้สึกว่าไม่สามารถดูแลทารกได้อย่างถูกต้อง หรือเกิดความสับสนใจเกี่ยวกับวิธีการดูแลเด็กแรกเกิด เพื่อลดความวิตกกังวลและเสี่ยงที่จะเกิดภาวะซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้า คุณแม่ควรหาเวลาพักผ่อนและหาความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดเมื่อต้องการช่วยเหลือในการดูแลเด็ก


สุดท้ายนี้ การร้องไห้ของเด็กแรกเกิดเป็นสิ่งที่ปกติและเป็นธรรมชาติของทารก คุณแม่ควรตอบสนองความต้องการของทารกอย่างถูกต้อง และรู้จักดูแลสุขภาพจิตใจของตนเองให้ดี เพื่อให้ทั้งแม่และทารกมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขในชีวิตในระยะยาว

Reference

  1. “Infant Crying and Sleeping in London, Copenhagen and When Parents Adopt a ‘Proximal’ Form of Care” by James McKenna and colleagues, published in 2011: https://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2431-11-8
  2. “Colic and Crying Syndromes in Infants” by Paul Hyman and colleagues, published in 2006: https://pediatrics.aappublications.org/content/118/3/1182
  3. “Association of Maternal Perinatal Depression with Infant Crying and Colic: A Systematic Review and Meta-analysis” by Manuela Orsenigo and colleagues, published in 2020: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673619317379
  4. “Developmental Changes in Infant Crying and Maternal Responding in Low- and Middle-Income Countries” by Samantha Parsons and colleagues, published in 2018: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6075764/
  5. “Infant Crying and Its Impact on Maternal Stress” by Katherine Altman and colleagues, published in 2016: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5367729/