คุณแม่ตั้งครรภ์ผ่าคลอดดีไหม 

คุณแม่ตั้งครรภ์ผ่าคลอดดีไหม

คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์เลือกวิธีการผ่าคลอด เป็นวิธีการทำคลอดที่ใช้มากในบางกรณี เช่น กรณีท้องติด หรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อแม่และลูก เป็นต้น แต่วิธีการนี้ไม่ได้หมายความว่าดีกว่าการคลอดธรรมชาติทุกครั้ง


ซึ่งการผ่าคลอดอาจเป็นการทำให้แม่มีความรู้สึกไม่สบายหรือเจ็บแต่ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละคนว่าจะรู้สึกอย่างไร เนื่องจากในการผ่าคลอดต้องทำการผ่าเปิดผิวหนังและนำเครื่องมือเข้าไปในช่องท้องเพื่อดึงลูกออกมา ซึ่งอาจเป็นการกระทบกับระบบประสาทและอวัยวะภายใน และอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อและการเกิดภาวะแทรกซ้อน


ส่วนการคลอดธรรมชาติ อาจมีการเจ็บปวดในขณะที่ดันเอาลูกออก แต่การเจ็บปวดนี้สามารถควบคุมได้ด้วยการใช้เทคนิคการหายใจและการใช้เทคนิคการคลาย เพื่อลดความเจ็บปวดในขณะคลอด และการคลอดธรรมชาติยังมีประโยชน์ต่อแม่และลูก เช่น ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของลูกเริ่มทำงานได้ ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนในลูกและแม่ รวมถึงช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของลูกในอนาคตได้ดีขึ้น นอกจากนี้การคลอดธรรมชาติยังช่วยกระตุ้นระบบประสาทของลูก ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะท้องแข็งและหน้ามืดในลูก และช่วยให้แม่ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น


ดังนั้น การเลือกวิธีการคลอดเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ คุณแม่ควรพูดคุยกับแพทย์เพื่อฟังคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการคลอดที่เหมาะสมสำหรับตนเอง คุณแม่ควรศึกษาและเตรียมตัวอย่างเหมาะสมก่อนการคลอด ไม่ว่าจะเป็นการฝึกหัดเทคนิคการหายใจ การฝึกการคลาย หรือการฝึกหัดการดันเพื่อช่วยลดความเจ็บปวดในขณะคลอด


อย่างไรก็ตาม การคลอดเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน คุณแม่ควรรับรู้ว่าวิธีการคลอดแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียของมันเอง ดังนั้น การตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการคลอดแบบใดควรพิจารณาอย่างรอบคอบและคิดให้ดีก่อนตัดสินใจ

Reference

  1. American College of Obstetricians and Gynecologists. (2017). FAQ: Cesarean birth. Retrieved from https://www.acog.org/womens-health/faqs/cesarean-birth
  2. Betrán, A.P., Ye, J., Moller, A.B., Zhang, J., Gülmezoglu, A.M., Torloni, M.R. (2016). The increasing trend in caesarean section rates: Global, regional and national estimates: 1990-2014. PLOS ONE, 11(2), e0148343. doi: 10.1371/journal.pone.0148343
  3. American Pregnancy Association. (2020). C-Section (Cesarean Section): Reasons for the Procedure. Retrieved from https://americanpregnancy.org/labor-and-birth/c-section/