5 อาหารต้องห้ามของเด็กแรกเกิด

5 อาหารต้องห้ามของเด็กแรกเกิด

การเลี้ยงลูกให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาของทารก เริ่มตั้งแต่เลือกนมแม่เป็นอาหารหลักจนถึงการเลือกอาหารเสริม เพื่อให้ทารกได้รับสารอาหารที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ยังมีอาหารบางชนิดที่ไม่เหมาะสมต่อการบริโภคของทารก และเพื่อหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิด โดยอาหารที่ต้องห้ามในเด็กทารกมีดังนี้

 1. อาหารเค็ม
  ในขณะที่เด็กทารกจำเป็นต้องได้รับสารอาหารจำนวนมากเพื่อสร้างพัฒนาการทางสมองและร่างกาย การบริโภคอาหารเค็มจะทำให้เด็กทารกเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงและภาวะท้องผูก
 2. าหารชนิดอื่นที่มีเส้นใยหรือเป็นพืชผักใบเขียว
  เด็กทารกยังไม่สามารถย่อยอาหารชนิดนี้ได้อย่างเต็มที่ จึงไม่ควรให้อาหารชนิดนี้กับทารก
 3. อาหารที่มีปริมาณน้ำตาลสูง
  การบริโภคอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลสูงจะทำให้เด็กทารกมีภาวะท้องผูก และเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานในอนาคต
 1. อาหารที่มีส่วนผสมของสีและวัตถุกันเสีย
  การให้อาหารที่มีส่วนผสมของสีและวัตถุกันเสียอาจทำให้เด็กทารกเกิดภาวะแพ้ทางอาหาร
 2. อาหารที่มีปริมาณไขมันสูง
  การบริโภคอาหารที่มีปริมาณไขมันสูงจะทำให้เด็กทารกมีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนในอนาคต


นอกจากนี้ การบริโภคอาหารที่เหมาะสมและตรงกับอายุของทารก จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเลี้ยงลูกให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ดังนั้น พ่อแม่ควรศึกษาและรู้จักอาหารที่เหมาะสมสำหรับทารกและหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้ทารกได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการพัฒนาของร่างกายและสมองในช่วงเริ่มต้นของชีวิต

Reference

 1. Centers for Disease Control and Prevention. (2018). Infant and Toddler Nutrition. Retrieved from https://www.cdc.gov/nutrition/InfantandToddlerNutrition/index.html
 2. American Academy of Pediatrics. (2019). Starting Solid Foods. Retrieved from https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/feeding-nutrition/Pages/Starting-Solid-Foods.aspx
 3. World Health Organization. (2007). The Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. Retrieved from https://www.who.int/nutrition/topics/global_strategy/en/