วันกำหนดคลอดลูก พ่อแม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง

วันกำหนดคลอดลูก พ่อแม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง

การเตรียมคลอดลูกเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยให้พ่อแม่รู้สึกมั่นใจและผ่านการคลอดได้ด้วยความสุขภาพที่ดี ดังนั้นขอแนะนำสิ่งที่พ่อแม่ควรเตรียมเพื่อให้คลอดลูกได้อย่างปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากในภายหลัง ดังนี้

 1. วางแผนการเดินทาง
  พ่อแม่ควรวางแผนการเดินทางไปยังโรงพยาบาลใกล้บ้านและมีรถพยาบาลเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน ควรติดต่อโรงพยาบาลล่วงหน้าเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการคลอดและเอกสารที่จำเป็น เช่นบัตรประชาชน สมุดโรค และการมีประวัติการคลอดก่อนหน้านี้
 2. เตรียมเอกสารที่จำเป็น
  พ่อแม่ควรเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น บัตรประชาชน สมุดโรค และบัตรสิทธิ์การรักษาพยาบาล และการรับการคลอด พ่อแม่ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน การประกันสุขภาพ และเงื่อนไขการรับบริการก่อนไปคลอดลูก
 3. ตรวจสุขภาพก่อนคลอด
  พ่อแม่ควรตรวจสุขภาพก่อนคลอด เพื่อตรวจสอบสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจความดันโลหิต การตรวจคลื่นหัวใจ การตรวจประสาทส่วนกลาง และการตรวจแล็บ โดยการตรวจสุขภาพก่อนคลอดจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในขณะคลอด และเตรียมพร้อมกับการคลอดลูกให้ดีขึ้น
 1. ฝึกการหายใจ
  การฝึกการหายใจในขณะคลอด สามารถช่วยให้การคลอดลูกเป็นไปได้อย่างปลอดภัยและเพิ่มพลังในการคลอด พ่อแม่ควรฝึกการหายใจตามคำแนะนำของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางการคลอด
 2. ปรึกษาแพทย์
  พ่อแม่ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการคลอดและการฝึกฝนก่อนการคลอด เช่น การเลือกท่าทางในการคลอด การใช้เครื่องมือช่วยคลอด เป็นต้น
 3. เตรียมสิ่งของในกระเป๋าเดินทาง
  พ่อแม่ควรเตรียมสิ่งของที่จำเป็นในกระเป๋าเดินทาง เช่น ผ้าอ้อม เสื้อผ้า ขวดนม และอุปกรณ์สำหรับการดูแลทารกหลังคลอด เพื่อให้พร้อมในกรณีฉุกเฉินหรือเมื่อคลอดเสร็จสิ้น


นอกจากนี้ พ่อแม่ควรระมัดระวังไม่ให้ตนเองเครียดหรือโกรธง่ายเพราะอาจทำให้คลอดลูกได้ยากขึ้น ควรมีการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายเหมาะสมและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ รวมถึงการพักผ่อนเพียงพอเพื่อลดความเครียดและฝึกสมาธิเพื่อช่วยควบคุมอารมณ์ในช่วงการคลอดลูกด้วย

Reference

 1. “Effects of prenatal education on maternal-fetal attachment and pregnancy outcomes: A systematic review and meta-analysis” by M. N. A. Mohamed et al. (2019). URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266613819304817
 2. “The impact of prenatal care on birth outcomes in the United States” by D. A. Reichman and J. S. Pagnini (2008). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2795923/
 3. “Preparation for childbirth and parenthood and its relation to satisfaction with childbirth” by K. Thorsteinsson et al. (2016). URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/16549716.2016.1233879
 4. “Effects of prenatal yoga: A systematic review of randomized controlled trials” by H. J. Cramer et al. (2013). URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3952665/
 5. “The impact of prenatal stress and prenatal care on neonatal health: A systematic review of observational studies” by J. F. Padilla-Gutiérrez et al. (2018). URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167587717309812