9 วิธีส่งเสริมลูกน้อยให้เริ่มรักการอ่านหนังสือ 

9 วิธีส่งเสริมลูกน้อยให้เริ่มรักการอ่านหนังสือ

การสอนลูกน้อยรักการอ่านหนังสือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างพัฒนาการทางการเรียนรู้และความสามารถในการสื่อสารของเด็กในอนาคต ดังนั้น การสอนลูกน้อยรักการอ่านหนังสือจึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่ควรทำอย่างยิ่ง

 1. จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
  การจัดสร้างพื้นที่อ่านหนังสือที่เหมาะสม เช่น มีโต๊ะและเก้าอี้สำหรับอ่านหนังสือ หรือมีโซนอ่านหนังสือที่เป็นส่วนตัวจะช่วยสร้างความสนใจในการอ่านหนังสือของเด็ก
 2. สร้างการเรียนรู้ที่เป็นเกม
  การสร้างเกมที่ใช้หนังสือเป็นสื่อการเรียนรู้ เช่น ให้เด็กเล่าเรื่องจากหนังสือที่อ่านได้ เป็นต้น จะช่วยสร้างความสนุกสนานและเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความชอบในการอ่านหนังสือ
 3. เลือกหนังสือที่เหมาะสม
  การเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของเด็ก เช่น หนังสือเด็กที่มีภาพประกอบสวยงาม หรือเลือกหนังสือที่เด็กสนใจ เป็นต้น
 4. ตั้งเป้าหมาย
  การตั้งเป้าหมายในการอ่านหนังสือ เช่น อ่านหนังสือ 1 เล่มต่อสัปดาห์ เพื่อสร้างความตั้งใจในการอ่านหนังสือ
 5. ร่วมอ่านหนังสือ
  การที่พ่อแม่ร่วมอ่านหนังสือกับลูก เช่น อ่านเรื่องราวให้ฟังและสอบถามเพื่อให้เด็กมีความเข้าใจในเรื่องที่อ่านมากยิ่งขึ้น
 1. สร้างการฝึกการอ่าน
  การฝึกการอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการอ่าน เช่น ฝึกอ่านด้วยความเร็วต่าง ๆ หรือฝึกสรุปเนื้อหาจากหนังสือ
 2. ชมวิดีโอและฟังเสียง
  การใช้วิดีโอและเสียงเป็นสื่อการเรียนรู้ เช่น ชมวิดีโอการ์ตูนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหนังสือ เป็นต้น
 3. แสดงความสำเร็จ
  การแสดงความสำเร็จของเด็กที่อ่านหนังสือเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือต่อไป
 4. ให้ความสนใจต่อการอ่านหนังสือ
  การสร้างความสนใจต่อการอ่านหนังสือโดยการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ หรือให้เลือกหนังสือที่เด็กสนใจ จะช่วยส่งเสริมการอ่านหนังสือในเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ


อย่างไรก็ตาม วิธีการที่กล่าวมาข้างต้น พ่อแม่สามารถใช้วิธีเหล่านี้เพื่อสอนลูกน้อยรักการอ่านหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในอนาคต

Reference

 1. “The Effects of Technology on Children’s Social Development” by Amanda Lenhart, 2015. URL: https://www.pewresearch.org/internet/2015/03/19/the-effects-of-technology-on-childrens-social-development/
 2. “The Impact of Video Games on Children and Adolescents” by Douglas A. Gentile, 2011. URL: https://www.psychologytoday.com/us/blog/freedom-learn/201102/the-effects-video-games-children-and-adolescents
 3. “The Benefits of Reading for Pleasure” by Christina Clark, 2011. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ959688.pdf
 4. “The Effectiveness of Educational Technology” by Viviane Robinson, 2014. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/0034654314536870
 5. “The Importance of Play in Early Childhood Development” by David Whitebread, 2012. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED536387.pdf