9 ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่

9 ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ใช่แต่เพียงให้อาหารเท่านั้น แต่เป็นการให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุด ที่แม่จะสามารถให้ได้ ทั้งยังมีประโยชน์ต่อตัวแม่เอง ยังช่วยพัฒนาลูกน้อยทั้งต่อร่างกาย สมอง สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ ซึ่งเกิดได้จากน้ำนมแม่โดยตรง และจากการที่แม่ได้เลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิด

1. สารอาหาร
สารอาหารจากนมแม่จะเหมาะที่สุด ทั้งชนิดและปริมาณ ทั้งต่อการย่อย และดูดซึมของลำไส้ลูกที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ รวมทั้งน้ำย่อยจากนมแม่ที่มาช่วยเสริมให้การย่อยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

2. สารต้านเชื้อโรค
มีสารหลายชนิดในนมแม่ที่ต่อต้านเชื้อโรคได้ ซึ่งนมผสมยังไม่สามารถทำเลียนแบบได้  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันได้ทั้ง โรคท้องร่วง โรคติดเชื้อในทางเดินหายใจ และหูอักเสบส่วนกลางได้ด้วย

3. ให้ลูกดูดนมภายใน 30 นาที 
การให้ลูกดูดนมแม่ใน 30 นาทีแรกหลังคลอดเป็นสิ่งสำคัญมาก เนื่องจากภายหลังคลอด จะกระตุ้นให้มีการสร้างน้ำนม เมื่อรีบนำลูกมาดูดนมแม่ใน 30 นาทีหลังคลอด จะได้ประโยชน์หลายประการ เช่น ป้องกันนมคัด หรือกระตุ้นฮอร์โมนโปรแลคตินให้หลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองได้สม่ำเสมอ จนการสร้างน้ำนมจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4. ลูกฉลาดขึ้น
นมแม่สร้างลูกให้ฉลาด สมองจะพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่ โดยจะมีการเพิ่มจำนวนเซลล์สมอง รวมทั้งการแตกแขนงเส้นประสาท และการเชื่อมโยงระหว่างปลายประสาทของเซลล์สมองต่างๆ หลังคลอด

5. ป้องกันลูกเจ็บป่วยหรือมีปัญหาหลังคลอด
หากคุณแม่คลอดก่อนกำหนด หรือลูกเกิดปัญหาจากการคลอด ในน้ำนมแม่จะมีภูมิต้านทานสามารถช่วยลด หรือป้องกันการติดเชื้อในลูกได้ โดยเฉพาะป้องกันโรคระบบทางเดินอาหาร

6. ผลดีในระยะสั้น
ขณะที่แม่ยังอยู่ในโรงพยาบาล เมื่อนำลูกมาวางบนอกแม่ แม่จะรู้สึกถึงความเป็นแม่ การนำลูกไปวางบนหน้าอกแม่ในระยะหลังคลอด คุณแม่จะรู้สึกรักและผูกพันกับลูก ความเจ็บปวดที่เกิดจากการคลอดลูกก็หายไปทันที

7. ผลดีในระยะยาว
เมื่อเด็กโตขึ้น ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพ่อและแม่ ซึ่งเกิดจากความรักความผูกพันที่มีต่อกัน เป็นครอบครัวที่อบอุ่น เด็กมีสุขภาพดี ไม่ค่อยเจ็บป่วย เพราะพัฒนาการของเด็กที่กินนมแม่จะดีกว่าเด็กที่กินนมผสม

8. ประหยัดเงินให้กับครอบครัว
เพราะปัจจุบันนมผงมีราคาแพง เงินที่ต้องใช้จ่ายในการเลี้ยงลูกด้วยนมผสม ได้แก่ ค่านมผง ค่าขวดนม ค่าพลังงานที่ใช้ในการต้มขวดนม ค่าน้ำยาล้างขวดนม และค่ากระติกน้ำร้อน เนื่องจากนมผงทั้งหมดต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 

9. นมแม่ช่วยเศรษฐกิจชาติ
น้ำนมแม่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ต้องลงทุน โดยแม่เลี้ยงลูกด้วยตัวเองสามารถผลิตน้ำนมได้ถึง 100-150 ลิตร/คน ถ้าแม่ทั้งโลกร่วมใจกันเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะได้น้ำนมถึง 50 ล้านลิตร หรือประมาณ 1 ใน 4 ของนมทั่วโลก เมื่อคิดเป็นปริมาณโปรตีนจะได้ถึง 2 ล้านตัน/ปี นมแม่จึงเป็นทรัพยากรที่ไม่ต้องลงทุน ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวและประเทศชาติได้ปีละหลายพันล้านบาท 

Reference

  1. “Breastfeeding benefits for mothers” จากเว็บไซต์ขององค์กรสุขภาพโลก (World Health Organization): https://www.who.int/news-room/q-a-detail/breastfeeding-benefits-for-mothers
  2. “The Benefits of Breastfeeding for Both Mother and Baby” จากเว็บไซต์ของ American Pregnancy Association: https://americanpregnancy.org/breastfeeding/benefits-of-breastfeeding/
  3. “Breastfeeding Benefits for Your Baby’s Health” จากเว็บไซต์ของ Mayo Clinic: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/in-depth/breastfeeding-nutrition/art-20046912
  4. “Breastfeeding: Benefits for Mom and Baby” จากเว็บไซต์ของ Office on Women’s Health ในสหรัฐอเมริกา: https://www.womenshealth.gov/breastfeeding/breastfeeding-benefits-mom-and-baby