เคล็ดลับละลายน้ำนมแช่แข็ง 

เคล็ดลับละลายน้ำนมแช่แข็ง

การละลายน้ำนมแช่แข็งเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคุณแม่ที่ต้องเตรียมตัวก่อนให้นมแม่แก่ลูกน้อย การละลายน้ำนมแช่แข็งสามารถช่วยลดอุณหภูมิของนมแม่ลงได้ทำให้นมแม่เก็บรักษาได้นานขึ้นโดยไม่ต้องกังวลว่านมแม่จะเสียคุณภาพหรือไม่ ดังนั้นเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาของคุณแม่ที่ต้องเตรียมตัวก่อนการให้นมแม่แก่ลูก ต่อไปนี้เป็นวิธีการละลายน้ำนมแช่แข็ง ที่ทำได้อย่างง่ายดาย

 1. เตรียมอุปกรณ์
 • น้ำเย็นหรือน้ำแข็ง
 • ภาชนะที่ใช้เก็บนมแม่
 • ตะกร้าหรือถุงพลาสติกใส
 • หนังยางหรือเทปปิดผนัง
 1. นำน้ำแข็งหรือน้ำเย็นใส่ภาชนะที่ใช้เก็บนมแม่
 2. นำภาชนะที่ใส่น้ำแข็งหรือน้ำเย็นมาแช่ในตะกร้าหรือถุงพลาสติกใส
 3. นำภาชนะที่เก็บน้ำนมแม่แช่เย็นลงไปในถุงพลาสติก หรือใช้หนังยางหรือเทปปิดผนังปิดปากภาชนะที่ใช้เก็บน้ำนมแม่
 4. นำภาชนะที่มีน้ำแข็งหรือน้ำเย็นแช่เข้าไปในตู้เย็น แนะนำว่าให้เก็บนานไม่เกิน 24 ชั่วโมง

การละลายน้ำนมแม่แช่แข็งเป็นวิธีการ ดังนี้

 1. ใช้ภาชนะเก็บนมแม่ที่เหมาะสมและไม่มีกลิ่นเหม็น เช่นขวดนมแม่, กระบอกนม, ถ้วยเซรามิค และควรล้างภาชนะก่อนใช้งาน
 2. การนำนมแม่ออกจากตู้เย็นเพื่อละลายควรใช้เวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง หากเกินกำหนดอาจทำให้เกิดเชื้อราและแบคทีเรียบนนมแม่
 3. หากต้องการใช้นมแม่ในช่วงเวลาไม่นาน สามารถเลือกใช้วิธีนำนมแม่ออกจากตู้เย็นและแช่น้ำตามภาชนะที่แตกต่างกันไป
 4. ในกรณีที่น้ำนมแม่แข็งจนเกือบไม่ได้ละลาย สามารถนำภาชนะที่เก็บนมแม่มาแช่ในน้ำอุ่นจนละลายได้ก่อนแช่น้ำเย็น
 5. หากไม่ต้องการใช้นมแม่ที่แช่แข็งเท่านั้น สามารถนำนมแม่ที่แช่แข็งออกจากตู้เย็นและนำไปเก็บในตู้เก็บความเย็นเพื่อเก็บรักษาได้นานขึ้น


ทั้งนี้ วิธีการละลายน้ำนมแม่แช่แข็งที่ถูกต้อง เราสามารถเก็บนมแม่ไว้อย่างปลอดภัยและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของน้ำนมที่จะเสียและไม่มีคุณภาพ

Reference

 1. American Academy of Pediatrics: Breastfeeding Initiating: Hand Expressing Milk: https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/HALF-Implementation-Guide/Age-Specific-Content/Pages/Hand-Expressing-Milk.aspx
 2. La Leche League International: Thawing and Using Frozen Milk: https://www.llli.org/breastfeeding-info/thawing-and-using-frozen-milk/
 3. Mayo Clinic: Breast milk storage: Do’s and don’ts: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/in-depth/breast-milk-storage/art-20046350