การดูแลสุขภาพคุณแม่ช่วงตั้งครรภ์ 

การดูแลสุขภาพคุณแม่ช่วงตั้งครรภ์ 

การรักษาสุขภาพและการดูแลเล็กๆ น้อยๆ ของคุณแม่ช่วงตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสุขภาพคุณแม่จะส่งผลต่อสุขภาพของทารกในครรภ์ ดังนั้นการดูแลรักษาสุขภาพของคุณแม่จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย ทั้งหมดนี้เป็นไลฟ์สไตล์ที่คุณแม่ช่วงตั้งครรภ์ควรปฏิบัติเพื่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ

 1. การออกกำลังกาย
  คุณแม่ควรรักษาระดับพลังงานของร่างกายด้วยการออกกำลังกายเบาๆ แต่สม่ำเสมอ เช่น การเดินเร็ว หรือวิ่งเบา ๆ การเล่นโยคะ หรือโยคะสำหรับคนท้อง นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายที่ไม่เป็นมิตรต่อสุขภาพของคุณแม่และทารกในครรภ์ เช่น กระโดดสูง โดยให้ปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกายในระดับความเหมาะสม
 2. การกินอาหารที่เหมาะสม
  คุณแม่ควรกินอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการสูง เช่น ผัก ผลไม้ เพื่อให้ได้พลังงานและสารอาหารที่สำคัญสำหรับการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ ควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีอันตรายหรืออาจเป็นสิ่งที่อันตรายต่อทารกในครรภ์ เช่น อาหารที่มีสารเคมีอันตราย และอาหารที่มีปริมาณไขมันสูง เป็นต้น
 1. การหลีกเลี่ยงสิ่งที่อันตราย
  คุณแม่ควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่อันตรายต่อทารกในครรภ์ เช่น สารเคมีที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม เช่น สารเคมีในแป้งฝุ่น ผงซักฟอก และสารเคมีในเครื่องสำอาง นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายต่อทารกในครรภ์
 2. การพักผ่อนและความรู้สึกผ่อนคลาย
  การพักผ่อนและการนอนหลับเพียงพอ จะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลของคุณแม่ ซึ่งสามารถส่งผลดีต่อสุขภาพของทารกในครรภ์ได้ เพื่อช่วยในการผ่อนคลาย คุณแม่สามารถทำโยคะ ฝึกหายใจ หรือฟังเพลงที่ชอบได้
 3. การตรวจสุขภาพ
  การเฝ้ารับการตรวจสุขภาพจากแพทย์สามารถช่วยตรวจพบและรักษาโรคหรือภาวะที่อาจเป็นอันตรายต่อคุณแม่และทารกในครรภ์ได้ทันที
 4. การดูแลสุขภาพช่องปาก
  การดูแลสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องสำคัญสุขภาพช่องปากของคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ ด้วยการทำความสะอาดฟันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเหงือกอักเสบและฟันผุ
 5. การสอบถามแพทย์
  คุณแม่ควรสอบถามแพทย์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคุณแม่และทารกในครรภ์อย่างเหมาะสม เช่น การตรวจครรภ์ การตรวจโรคต่างๆ และการดูแลรักษาตนเองในช่วงตั้งครรภ์

Reference

 1. บทความ “Healthy eating during pregnancy” จากเว็บไซต์ NHS: https://www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/foods-to-avoid/
 2. บทความ “Exercise during pregnancy” จากเว็บไซต์ Mayo Clinic: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/in-depth/pregnancy-and-exercise/art-20046896

บทความ “10 Tips for a Healthy Pregnancy” จากเว็บไซต์ WebMD: https://www.webmd.com/baby/healthy-pregnancy-10/slideshow-pregnancy-tips