มีลูกเมื่อพร้อมส่องเทรนด์คุณแม่ยุคใหม่

มีลูกเมื่อพร้อมส่องเทรนด์คุณแม่ยุคใหม่

เทรนด์ในปัจจุบันเรียกได้ว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิตอลก็ว่าได้ โดยเฉพาะการมีลูกและการเลี้ยงลูกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีเทรนด์การเลี้ยงลูกของคุณแม่ที่ทันสมัยมากขึ้น เดี๋ยวมาดูกันว่าเทรนด์ที่สำคัญของการเลี้ยงลูกในยุคดิจิตอลมีอะไรบ้าง

 1. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  การให้นมแม่เป็นเทรนด์ที่กลับมาแรงอีกครั้งในยุคดิจิตอลนี้ การให้นมแม่ถือเป็นอย่างสำคัญในการช่วยพัฒนาสมองของลูกและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับลูก นอกจากนี้ การให้นมแม่ยังช่วยสร้างความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างแม่และลูก และช่วยสร้างพัฒนาการทางสังคมและอารมณ์ที่ดีให้กับลูก
 2. การเลี้ยงลูกด้วยอาหารธรรมชาติ
  การเลี้ยงลูกด้วยอาหารธรรมชาติและการเลือกอาหารที่เหมาะสมเพื่อให้ลูกได้รับโภชนาการอย่างเพียงพอ กลายเป็นเทรนด์ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะผู้ปกครองต้องการให้ลูกได้รับโภชนาการที่ดีและปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆ
 3. การใช้เทคโนโลยีในการดูแลลูก
  ในยุคดิจิตอลนี้ มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการดูแลลูกได้อย่างก้าวกระโดด เช่น การใช้แอปพลิเคชันในการตรวจสุขภาพของลูก การใช้กล้องวงจรปิดเพื่อดูแลลูกในช่วงเวลาที่ไม่สามารถดูแลได้ เช่น ในช่วงที่ลูกนอนหลับหรือเล่น นอกจากนี้ ยังมีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ฟังก์ชั่นตรวจวัดอุณหภูมิลูกน้อย และเครื่องมือวัดชีพจรของลูกน้อย
 1. การเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพลูก
  ในยุคดิจิตอลนี้ ผู้ปกครองมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของลูกให้เหมาะสมและปลอดภัย ได้แก่ เสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุออร์แกนิค ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกายที่ไม่มีสารเคมีตกค้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
 2. การใช้สื่อสารและสื่อประสมความรู้
  ในยุคดิจิตอลนี้ การสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกได้อย่างสะดวกสบาย โดยมีเครือข่ายสังคมออนไลน์ และโปรแกรมออนไลน์ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกและการดูแลสุขภาพของคุณแม่


สุดท้ายนี้ เทรนด์การเลี้ยงลูกในยุคดิจิตอลนั้นเป็นเทรนด์ที่มีการเน้นให้คุณภาพชีวิตของลูกและคุณแม่ดียิ่งขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้การดูแลลูกนั้นสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงยุคโควิด-19 ที่ทำให้การดูแลสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยเป็นไปได้อย่างยากลำบาก เทรนด์ดังกล่าวมีประโยชน์ในการช่วยให้ผู้ปกครองสามารถดูแลลูกของตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

Reference

 1. บทความ “Healthy eating during pregnancy” จากเว็บไซต์ NHS: https://www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/foods-to-avoid/
 2. บทความ “Exercise during pregnancy” จากเว็บไซต์ Mayo Clinic: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/in-depth/pregnancy-and-exercise/art-20046896
 3. บทความ “10 Tips for a Healthy Pregnancy” จากเว็บไซต์ WebMD: https://www.webmd.com/baby/healthy-pregnancy-10/slideshow-pregnancy-tips
 4. บทความ “Pregnancy and alcohol: Safety, effects, and risks” จากเว็บไซต์ Medical News Today: https://www.medicalnewstoday.com/articles/325025
 5. บทความ “Smoking and Pregnancy” จากเว็บไซต์ American Pregnancy Association: https://americanpregnancy.org/pregnancy-health/smoking-during-pregnancy/