ทำไมคุณแม่ตั้งครรภ์ปัสสาวะบ่อย 

ทำไมคุณแม่ตั้งครรภ์ปัสสาวะบ่อย

ช่วงตั้งครรภ์เป็นช่วงที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานของระบบย่อยอาหาร ทำให้เกิดอาการปัสสาวะบ่อยขึ้น นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้คนท้องชอบปัสสาวะบ่อย อาทิเช่น

 1. ฮอร์โมนเพศ
  การเพิ่มปริมาณฮอร์โมนเพศหญิงในช่วงครรภ์อาจทำให้กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะและกระเพาะอาหารไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ ทำให้มีความต้องการปัสสาวะบ่อยขึ้น
 2. การบีบตัวของทารก 
  การบีบตัวของทารกในครรภ์อาจทำให้คุณมีความต้องการฉี่บ่อยขึ้น
 3. การดื่มน้ำมาก
  การดื่มน้ำมากในช่วงครรภ์อาจทำให้คุณต้องฉี่บ่อยขึ้นเนื่องจากมีการส่งน้ำออกจากร่างกายมากขึ้น
 4. สภาพอากาศ
  คุณแม่อาจอยู่ในช่วงสภาพอากาศที่หนาวหรือเย็นมากเกิดไป ทำให้การปัสสาวะถี่หรือมากเกินไป
 5. การมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น
  การมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นในช่วงครรภ์อาจทำให้กระเพาะอาหารถูกกดขีด
 1. อาการปวดของกระดูก
  อาการปวดของกระดูก (Symphysis Pubis Dysfunction) เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อข้อต่อระหว่างก้นและขา (Symphysis Pubis) ไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ ซึ่งอาจทำให้มีอาการฉี่บ่อยขึ้น

การจัดการกับอาการปัสสาวะบ่อยขณะตั้งครรถ์

 1. ดื่มน้ำให้เพียงพอ : ควรดื่มน้ำเพียงพอเพื่อลดอาการฉี่บ่อย
 2. ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม : การออกกำลังกายอย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มความสมดุลของระบบย่อยอาหารและลดอาการฉี่บ่อย
 3. หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่มีสารก่อให้เกิดปัสสาวะบ่อย : ควรหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่มีสารก่อฉี่ เช่น กาแฟ ชาแดง และแอลกอฮอล์
 4. รับประทานอาหารที่เหมาะสม : ควรรับประทานอาหารที่มีปริมาณไนตราที่เหมาะสมและรับประทานอาหารเป็นสมุนไพรหรือผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลสร้าง
 5. พักผ่อนให้เพียงพอ : ควรพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อลดความเครียดและปล่อยฮอร์โมนผ่อนคลายในร่างกาย
 6. ปรึกษาแพทย์ : หากอาการฉี่บ่อย

Reference

 1. https://www.medicalnewstoday.com/articles/322486 – เว็บไซต์ Medical News Today กล่าวถึงเหตุผลที่ผู้หญิงตั้งครรภ์มีการฉี่บ่อย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน และความสะอาดของเพศอวัยวะ
 2. https://www.whattoexpect.com/pregnancy/symptoms-and-solutions/frequent-urination-during-pregnancy/ – เว็บไซต์ What to Expect อธิบายเกี่ยวกับเหตุผลที่ผู้หญิงตั้งครรภ์มีการฉี่บ่อย ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการกดทับที่กระเพาะปัสสาวะจากโดยมดลูก

https://www.parents.com/pregnancy/my-body/changing/frequent-urination-during-pregnancy/ – เว็บไซต์ Parents อธิบายเกี่ยวกับการมีการฉี่บ่อยในช่วงการตั้งครรภ์ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและการกดทับที่กระเพาะปัสสาวะจากโดยมดลูก