13 โรคที่พบบ่อยวัยทารก 0-5 ปี จนถึงช่วงปฐมวัย

13 โรคที่พบบ่อยวัยทารก 0-5 ปี จนถึงช่วงปฐมวัย

โรคที่พบบ่อยในเด็กวัยทารกมีหลายประเภท เช่น ไข้หวัดใหญ่ ที่มีอาการไข้ น้ำมูก และไอ โรคกระหายน้ำเป็นเม็ดที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ทำให้เด็กมีอาการถ่ายเหลว และอาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำ โรคภูมิแพ้ที่เกิดจากการตอบสนองผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอม เช่น อาหาร ฝุ่น หรือแมลง และโรคลมชักในเด็กทารกที่มีอาการกระวนกระวาย ซึ่งอาจเกิดจากสมองยังไม่สมบูรณ์ เดี๋ยวพามารู้จักโรคที่พบบ่อยในเด็กจะมีอะไรบ้าง ดังนี้ 

 1. ไข้หวัด
  เป็นโรคที่พบบ่อยในเด็กวัยทารกและเด็กปฐมวัย มักจะมีอาการไข้ น้ำมูก และไอ อาจมีอาการเจ็บคอ หรือปวดศีรษะ โรคนี้สามารถรักษาด้วยการทานยาลดไข้ และยาแก้ปวดคอ การป้องกันโรคหวัดคือ การล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนที่เป็นโรคหวัด
 2. โรคหัด
  เป็นโรคติดเชื้อเกิดจากเชื้อไวรัส ที่ส่งผลให้เกิดผื่นขึ้นตามตัว มักจะพบบ่อยในเด็กวัยทารกและเด็กปฐมวัย โรคหัดมักจะหายเองได้ แต่บางครั้งอาจมีภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อทางเดินหายใจ หรือการติดเชื้อทางเลือด การป้องกันโรคหัดคือการฉีดวัคซีน
 3. โรคอัมพาต
  เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมอง ทำให้เด็กไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ โดยมักเริ่มแสดงอาการตั้งแต่วัยเด็ก ๆ โรคอัมพาตไม่มีทางรักษาแบบยับยั้งได้ แต่สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ โดยการให้การดูแลทางการแพทย์และการฝึกฝนทักษะ
 1. โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
  มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว โรคนี้มักจะมีอาการไข้ หวัด และไอ โดยเฉพาะในเด็กวัยทารก โรคนี้สามารถรักษาด้วยการทานยาแก้ไอ และยาลดไข้ โดยการป้องกันโรคนี้คือการล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนที่เป็นโรคนี้
 2. โรคหลอดลม
  เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบหายใจ ทำให้เด็กหยุดหายใจชั่วครู่ โรคนี้เป็นฉุกเฉินที่ต้องรักษาทันที โดยให้เด็กได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญ และนำเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อไป
 3. โรคแพ้อาหาร
  เป็นโรคที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อสารอาหารบางชนิด ทำให้เกิดอาการแพ้เมื่อเริ่มกินอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ หรือเมื่อเริ่มรับประทานอาหารที่แตกต่างกับอาหารที่เคยกินมาก่อน การป้องกันโรคอาหารแพ้คือการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่เป็นตัวก่อให้เกิดอาการแพ้
 4. โรคเด็กแพ้ฝุ่น
  เป็นโรคที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อฝุ่นละออง โดยอาการที่พบบ่อยคือ อาการหายใจเหนื่อย ไอ น้ำมูก เจ็บคอ และผื่นแพ้ที่ผิวหนัง การป้องกันโรคเด็กแพ้ฝุ่นคือการรักษาความสะอาดของบ้านและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้เครื่องปรับอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศ
 1. โรคภูมิแพ้
  เป็นโรคที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อสารต่าง ๆ เช่น อาหาร ฝุ่นละออง และสารเคมี ทำให้เกิดอาการผื่นแพ้ และอาการทางเดินหายใจ การรักษาโรคภูมิแพ้มักใช้ยารักษาอาการผื่นและอาการทางเดินหายใจ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้
 2. โรคไข้หวัดใหญ่
  เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากไวรัส ทำให้เกิดอาการไข้ ปวดเมื่อย คอเจ็บ และอาการปวดศีรษะ โรคนี้สามารถรักษาได้โดยการทานยาลดไข้และยาแก้ปวด การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่คือการล้างมือบ่อยๆ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับคนที่เป็นโรค
 3. โรคอักเสบที่เกี่ยวกับลำไส้
  เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อที่เกี่ยวกับลำไส้ ทำให้เกิดอาการท้องเสีย แน่นท้อง และอาการปวดท้อง โรคนี้สามารถรักษาด้วยการให้ยาปฏิชีวนะและยารักษาอาการปวดท้อง การป้องกันโรคอักเสบที่เกี่ยวกับลำไส้คือการรักษาความสะอาดของอาหารและน้ำดื่ม และการล้างมือบ่อยๆ
 1. โรคเบาหวาน
  เป็นโรคที่เกิดจากการผิดปกติของระบบตับอ่อนและฮอร์โมนอินซูลิน ทำให้ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ โรคนี้สามารถรักษาได้โดยการให้ยาอินซูลินและการควบคุมอาหาร การป้องกันโรคเบาหวานคือการรับประทานอาหารที่เหมาะสมและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 2. โรคซีด
  เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เด็กไม่มีพลังงานเพียงพอ และมีอาการเหนื่อยล้า ไม่อยากกิน และอ่อนเพลีย การรักษาโรคซีดคือการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการให้วิตามินและแร่ธาตุ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินและการพักผ่อน
 3. โรคความดันโลหิตสูง
  เป็นโรคที่เกิดจากการผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง ที่อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง

Reference

 1. American Academy of Pediatrics (AAP) – Common Childhood Illnesses and Concerns : https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/Pages/Childhood-Illnesses-and-Health-Concerns.aspx
 2. Mayo Clinic – Infant and toddler health : https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/basics/infant-and-toddler-health/hlv-20049400
 3. National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services – Children’s Health : https://medlineplus.gov/childrenshealth.html
 4. Raising Children Network – Common health concerns for babies and toddlers : https://raisingchildren.net.au/babies/health-daily-care/health-concerns/common-health-concerns-babies-toddlers