แก้ปัญหาลูกน้อยกลัวการไปโรงเรียน 

แก้ปัญหาลูกน้อยกลัวการไปโรงเรียน 

การเรียนหนังสือและไปโรงเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับเด็ก แต่บางครั้งก็มีเด็กที่มีความกลัวและเครียดเมื่อถึงเวลาไปโรงเรียน สาเหตุอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น กลัวเรียนไม่ทัน กลัวได้เกรดต่ำ กลัวเพื่อนไม่ชอบ หรืออาจเป็นเพราะเด็กยังไม่พร้อมที่จะเข้าสังคมและต้องอยู่ห่างจากครอบครัวเป็นเวลานาน

แต่การกลัวไม่ใช่สิ่งที่ควรทำให้เด็กตกใจ สำหรับพ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีเด็กที่กลัวการไปโรงเรียน อาจจะต้องดูแลและช่วยเหลือเด็กให้เข้าใจว่าการเรียนหนังสือและการไปโรงเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิต และให้เด็กรู้สึกมั่นใจและเต็มใจก่อนที่จะเข้าไปในโรงเรียน

ซึ่งการเล่าเรื่องหรือให้เด็กอ่านหนังสือเกี่ยวกับเด็กที่มีประสบการณ์ในการไปโรงเรียนและรับมือกับความกลัวเหล่านี้อาจช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเด็ก และสามารถสร้างสถานการณ์ที่เด็กรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

ยังสามารถใช้เทคนิคการเล่นเกมหรือกิจกรรมที่ทำให้เด็กมีความสนุกสนานและเรียนรู้ได้พร้อมกัน เช่น การใช้เกมการเรียนรู้ที่มีอยู่ในตลาด หรือการเล่นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ เช่น การสร้างโมเดลออกแบบ การแข่งขันอ่านหนังสือ หรือการเขียนเรื่องสั้น ทั้งนี้จะช่วยสร้างสถานการณ์ที่เด็กมีความสุขและรู้สึกมั่นใจในการเรียนรู้

นอกจากนี้ การให้เด็กมีโอกาสในการพูดคุยและแสดงออกเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในชั้นเรียนก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กเปิดกว้างในการมองโลกและสร้างสิ่งใหม่ๆได้

Reference

  1. จากเว็บไซต์ของ KidsHealth ที่เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก มีบทความ “กลัวการไปโรงเรียน” ซึ่งอธิบายถึงสาเหตุของความกลัวนี้และวิธีการช่วยเหลือลูกของคุณ https://kidshealth.org/th/parents/school-refusal-th.html
  2. จากเว็บไซต์ของ Healthline ที่เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่น่าเชื่อถือ มีบทความ “เรียนรู้วิธีช่วยลูกของคุณกลับไปโรงเรียน” ซึ่งให้เคล็ดลับเกี่ยวกับการตรวจสอบสาเหตุของความกลัว วิธีการช่วยเหลือเด็ก และการให้คำแนะนำกับผู้ปกครอง https://www.healthline.com/health/parenting/help-child-go-to-school
  3. จากเว็บไซต์ของ Anxiety and Depression Association of America ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นการป้องกันและรักษาภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้า มีบทความ “กลัวการไปโรงเรียน” ซึ่งอธิบายถึงอาการของภาวะวิตกกังวลที่เกี่ยวกับการไปโรงเรียน สาเหตุ และวิธีการช่วยเหลือ https://adaa.org/understanding-anxiety/specific-phobias/school-avoidance