อาการตั้งครรภ์ช่วง 1-4 สัปดาห์แรก

อาการตั้งครรภ์ช่วง 1-4 สัปดาห์แรก

อาการตั้งครรภ์ช่วง 1-4 สัปดาห์แรก เป็นช่วงที่สำคัญและมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอย่างมากเนื่องจากเป็นช่วงที่ทารกอยู่ในระยะแรกของการเจริญเติบโต อาการที่พบในช่วงนี้ได้แก่

 1. อาการคลื่นไส้และอาเจียน
  เป็นอาการที่พบได้บ่อยในช่วงต้นของการตั้งครรภ์ และอาจเกิดขึ้นทุกเวลาของวัน อาการคลื่นไส้และอาเจียนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนในร่างกาย และส่วนมากจะหายไปเมื่อเข้าสู่ช่วงตั้งครรภ์ 12-14 สัปดาห์
 2. ความเหนื่อยล้าและมึนหัว
  ความเหนื่อยล้าและมึนหัวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนในร่างกาย และเป็นอาการที่พบได้บ่อยในช่วงต้นของการตั้งครรภ์
 3. ตกขาว
  ตกขาวในช่วงตั้งครรภ์ 1-4 สัปดาห์มักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบฮอร์โมนในร่างกาย และส่วนใหญ่ไม่มีอาการผิดปกติเกิดขึ้น
 4. อาการปวดท้องและเกร็ง
  อาการปวดท้องและเกร็งเกิดจากการขยับของมดลูกเมื่อทารกเจริญเติบโต และเป็นอาการที่พบได้ในช่วงต้นของการตั้งครรภ์
 5. อาการเลือดออก
  การเลือดออกในช่วงตั้งครรภ์ 1-4 สัปดาห์ส่วนมากเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเลือดในร่างกาย ซึ่งอาจเป็นเลือดออกเล็กน้อยติดต่อกันเป็นช่วงๆ โดยไม่มีอาการผิดปกติเพิ่มเติม
 1. การเปลี่ยนแปลงทางการเคลื่อนไหว
  การเปลี่ยนแปลงทางการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในช่วงตั้งครรภ์ 1-4 สัปดาห์ เนื่องจากมีการปรับตัวของร่างกายให้เหมาะสมกับการมีทารกอยู่ในครรภ์ อาการเหล่านี้ส่วนใหญ่จะหายไปเมื่อเข้าสู่ช่วงตั้งครรภ์ 12-14 สัปดาห์
 2. การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
  การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เป็นเรื่องธรรมดาในช่วงตั้งครรภ์ 1-4 สัปดาห์ ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย แต่ส่วนใหญ่จะหายไปเมื่อเข้าสู่ช่วงตั้งครรภ์ 12-14 สัปดาห์
 3. การเตรียมตัวสำหรับการตั้งครรภ์
  ในช่วงตั้งครรภ์ 1-4 สัปดาห์ ร่างกายของคุณแม่อาจเตรียมตัวเพื่อการตั้งครรภ์โดยการเปลี่ยนแปลงระบบฮอร์โมนและระบบเมตาบอลิสึม โดยการเตรียมตัวนี้จะช่วยให้การตั้งครรภ์เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดีของแม่และทารก

Reference

 1. American College of Obstetricians and Gynecologists. (2021). How Your Baby Grows During Pregnancy. Retrieved from https://www.acog.org/womens-health/faqs/how-your-baby-grows-during-pregnancy
 2. Mayo Clinic. (2022). Pregnancy Week by Week. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/symptoms-20251841
 3. What to Expect. (2022). Pregnancy Symptoms: 15 Early Signs That You May Be Pregnant. Retrieved from https://www.whattoexpect.com/getting-pregnant/signs-of-pregnancy/
 4. WebMD. (2021). Pregnancy Timeline. Retrieved from https://www.webmd.com/baby/pregnancy-timeline