พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามการเอาใจใส่ดูแลลูก 

พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามการเอาใจใส่ดูแลลูก 

 

การดูแลลูกน้อยให้เติบโตและพัฒนาอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการเป็นพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขอนามัย การส่งเสริมการเรียนรู้ หรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกของเรา พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามเอาใจใส่ดูแลลูกน้อย เพราะจะส่งผลต่อการพัฒนาทางกายภาพและจิตใจของลูกเราในอนาคต

เมื่อพ่อแม่มองข้ามการดูแลลูกน้อย อาจจะส่งผลให้ลูกของเราไม่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของลูกในอนาคต นอกจากนี้ การไม่มองข้ามเอาใจใส่ในการดูแลลูกน้อยยังสามารถช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่และลูกได้อีกด้วย

ดังนั้น พ่อแม่ควรมีการดูแลลูกน้อยอย่างต่อเนื่องโดยไม่ควรมองข้าม เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะและความสามารถต่างๆของลูกของเรา นอกจากนี้ การดูแลลูกน้อยอย่างมีส่วนร่วมของพ่อแม่ยังสามารถช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่และลูกให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ การไม่มองข้ามเอาใจใส่ในการดูแลลูกน้อยยังสามารถช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในบ้านได้ด้วย เช่น การติดตั้งประตูหรือหน้าต่างที่ปลอดภัย การเก็บของและอุปกรณ์ใช้สอยที่เป็นอันตรายหรือเป็นพิษไว้ในที่ปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ การส่งเสริมสุขภาพทางกายภาพและจิตใจของลูกของเรายังเป็นสิ่งที่สำคัญ และควรมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ พ่อแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีและมีการดูแลลูกน้อยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการเติบโตและพัฒนาของลูกให้เต็มศักยภาพ

อย่างไรก็ตาม การดูแลลูกน้อยให้เติบโตและพัฒนาอย่างเหมาะสมยังเป็นการสร้างความรักและความเชื่อมั่นในตนเองของลูกเราอีกด้วย การให้ความรักและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจะช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และพัฒนาจิตใจของลูกได้ อีกทั้งยังควรไม่มองข้ามเอาใจใส่ในการดูแลลูกน้อย เพราะจะส่งผลต่อการพัฒนาทางกายภาพและจิตใจของลูกเราในอนาคต

Reference

  1. Psychology Today. (2019). The Consequences of Uninvolved Parenting. Retrieved from https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-me-in-we/201902/the-consequences-uninvolved-parenting
  2. Verywell Family. (2021). The Negative Effects of Ignoring Your Child. Retrieved from https://www.verywellfamily.com/the-negative-effects-of-ignoring-your-child-4083389
  3. Today’s Parent. (2020). The Long-Term Effects of Emotionally Neglectful Parenting. Retrieved from https://www.todaysparent.com/family/parenting/the-long-term-effects-of-emotionally-neglectful-parenting/