การคำนวณวันครบกำหนดคลอด

การคำนวณวันครบกำหนดคลอด

การคำนวณวันครบกำหนดคลอด (Estimated Due Date, EDD) สามารถทำได้โดยใช้วิธีการนับอายุครรภ์จากวันแรกของประจำเดือนของผู้หญิงที่มีระยะเวลาการมีประจำเดือนปกติ โดยใช้วิธีการนับอายุครรภ์แบบ Naegele’s Rule ที่อธิบายไว้ข้างต้น จากนั้นให้นับถอยหลังจากวันที่ตั้งครรภ์ไป 280 วัน หรือ 40 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณของการตั้งครรภ์ในมนุษย์

ตัวอย่างเช่น หากวันแรกของประจำเดือนล่าสุดของผู้หญิงเป็นวันที่ 1 มกราคม จาก Naegele’s Rule สามารถคำนวณได้ว่า อายุครรภ์คือ 4 สัปดาห์และ 1 วัน นับจากวันแรกของประจำเดือนล่าสุด ดังนั้น วันครบกำหนดคลอดจะเป็น 1 ตุลาคม หรือ 280 วันหลังจากวันที่ตั้งครรภ์

อย่างไรก็ตาม ควรจะทราบว่าการคำนวณ EDD ด้วยวิธีการนับอายุครรภ์มีความแม่นยำเพียงประมาณ 5% เพราะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการตั้งครรภ์ เช่น ระยะเวลาการมีประจำเดือนของผู้หญิงที่ไม่ปกติ

ดังนั้น หากมีการวินิจฉัยว่าทารกในครรภ์มีอายุเพิ่มขึ้นเร็วกว่าปกติ อาจจะแสดงว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารก เช่น ความผิดปกติของระบบทางสืบพันธุ์ หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของทารก ดังนั้น การวินิจฉัยว่าทารกในครรภ์มีอายุเพิ่มขึ้นเร็วกว่าปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อความแม่นยำและความปลอดภัยของแม่และทารกในครรภ์ โดยอาจจะต้องใช้วิธีการตรวจทางคลินิกหรือการตรวจรังสี เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละกรณี

นอกจากวิธีการคำนวณ EDD จากการนับอายุครรภ์แล้ว ยังมีวิธีการคำนวณ EDD อื่นๆ อีกหลายวิธี เช่น การใช้ ultrasound หรืออื่นๆ เพื่อวินิจฉัยวันที่ตั้งครรภ์และ EDD ได้ที่แม่นยำขึ้น นอกจากนี้ การคำนวณ EDD ยังควรใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบทางเดินปัสสาวะและเครื่องรับรสชาติ ซึ่งสามารถช่วยในการตรวจสอบสุขภาพของทารกในครรภ์และจะส่งผลต่อความแม่นยำของ EDD ได้

การคำนวณ EDD เป็นขั้นตอนสำคัญในการตรวจสอบสุขภาพของทารกในครรภ์และวางแผนการดูแลในระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการตั้งครรภ์และสุขภาพของทารกได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และวางแผนการดูแลที่เหมาะสมในแต่ละสัปดาห์ของการตั้งครรภ์

โดยการคำนวณ EDD และการตรวจสอบสุขภาพของทารกในครรภ์ การดูแลแม่และทารกในระหว่างตั้งครรภ์ยังมีหลายด้านที่สำคัญ ตั้งแต่การตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการตั้งครรภ์จนถึงการวิเคราะห์ผลการตรวจจากช่องคลอด โดยหลักการดูแลที่เหมาะสมจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของแม่และทารกในครรภ์ โดยแพทย์ผู้ดูแลรักษาจะต้องทำการตรวจสอบสุขภาพของแม่และทารกในครรภ์เป็นประจำ และตรวจสอบความคืบหน้าของการตั้งครรภ์ในแต่ละสัปดาห์ด้วย

Reference

  1. American Pregnancy Association. (2022). Pregnancy Due Date Calculator. Retrieved from https://americanpregnancy.org/duedatecalculator/
  2. Mayo Clinic. (2022). Pregnancy Due Date Calculator. Retrieved from https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/pregnancy-week-by-week/in-depth/pregnancy-due-date-calculator/art-20047713
  3. What to Expect. (2022). Due Date Calculator. Retrieved from https://www.whattoexpect.com/due-date-calculator/