คุณแม่มือใหม่ควรรู้ ข้อเสียของนมผง

คุณแม่มือใหม่ควรรู้ ข้อเสียของนมผง

นมผงสำหรับเด็กแรกเกิดเป็นทางเลือกหนึ่งในการให้อาหารกับทารก แต่นอกจากคุณประโยชน์ของนมผงยังมีข้อเสียบางอย่างที่ต้องคำนึงถึงด้วย เรามาดูข้อเสียของนมผงสำหรับเด็กแรกเกิดมีดังนี้

  1. คุณภาพอาหารไม่สมบูรณ์เท่ากับนมแม่

นมผงสำหรับเด็กแรกเกิดไม่สามารถให้คุณภาพอาหารที่สมบูรณ์แบบเท่ากับนมแม่ได้ นอกจากนี้ นมผงยังต้องผสมน้ำบางครั้งอาจผิดพลาดในการเตรียมอาหาร ใช้น้ำมากหรือน้อยเกินไป อาจทำให้ความสมบูรณ์ของอาหารลดลง

  1. ไม่สามารถส่งต่อภูมิคุ้มกันจากแม่ได้

ในนมแม่มีภูมิคุ้มกันที่สูง สามารถส่งต่อภูมิคุ้มกันต่างๆให้กับทารกได้ แต่นมผงไม่มีภูมิคุ้มกันนี้ ซึ่งอาจทำให้ทารกมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงขึ้น

  1. อาจเป็นสาเหตุของภาวะแพ้นม

นมผงสำหรับเด็กแรก เกิดอาจเป็นสาเหตุให้ทารกและเด็กเกิดภาวะแพ้นมได้ นอกจากนี้ คุณภาพและความสะอาดของนมผงที่ไม่ดีอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้นม

  1. ต้องเตรียมอาหารและทำความสะอาด

การเตรียมอาหารและทำความสะอาดอาหารสำหรับทารกเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความรอบคอบ นมแม่สามารถใช้ได้ทันทีและไม่ต้องเตรียมอาหารและทำความสะอาดเหมือนนมผง

  1. มีค่าใช้จ่ายสูง

นมผงสำหรับเด็กแรกเกิดมีค่าใช้จ่ายสูงกว่านมแม่ เนื่องจากต้องซื้ออุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมในการเตรียมอาหารและทำความสะอาด เช่น ขวดนม ที่นึ่งขวดนม นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการซื้อนมผงเพิ่มเติมทุกครั้งที่ให้อาหารทารกหรือเด็ก

  1. การสะสมสารพิษ

นมผงสำหรับเด็กแรกเกิดอาจมีการสะสมสารพิษต่างๆ เช่น โลหะหนัก ในร่างกายเมื่อให้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของทารกได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารและสารสำคัญทั้งหมดที่ต้องการในการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกาย นมแม่ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีกว่านมผงสำหรับเด็กแรกเกิด แต่ในกรณีที่ไม่สามารถใช้นมแม่ได้ นมผงสำหรับเด็กแรกเกิดก็เป็นทางเลือกอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้แทนนมแม่ได้ 

นอกจากนี้ การเลือกใช้นมผงสำหรับเด็กแรกเกิด ควรทำขึ้นในโรงงานที่ได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานสูงและปลอดภัยสำหรับทารกและเด็ก นอกจากนี้ยังควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเตรียมอาหารและการให้อาหารทารกและเด็กอย่างถูกต้อง เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์และปลอดภัยในการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกาย

Reference

  1. “The Pros and Cons of Formula Feeding” บทความจากเว็บไซต์ Healthline อธิบายข้อดีและข้อเสียของการให้นมผงแทนนมแม่ รวมถึงปัจจัยที่ควรพิจารณาก่อนตัดสินใจในการให้นมผง

https://www.healthline.com/health/parenting/formula-feeding-pros-and-cons

  1. “Formula feeding: Is it right for you and your baby?” บทความจากเว็บไซต์ Mayo Clinic อธิบายข้อดีและข้อเสียของการให้นมผงแทนนมแม่ รวมถึงคำแนะนำในการเลือกและใช้นมผงให้เหมาะสม

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/in-depth/formula-feeding/art-20048087

  1. “Powdered Formula and Your Baby’s Health” บทความจากเว็บไซต์ FDA อธิบายถึงความปลอดภัยของนมผงและคำแนะนำในการใช้นมผงให้เหมาะสม

https://www.fda.gov/food/buy-store-serve-safe-food/powdered-formula-and-your-babys-health