ควรเลือกเปลไกวแบบไหนให้เหมาะกับลูกน้อย

ควรเลือกเปลไกวแบบไหนให้เหมาะกับลูกน้อย

สำหรับการเลือกเปลไกวสำหรับทารกนั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะเปลไกวที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ทารกมีผื่นแพ้ง่าย หรืออาจเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นได้ ดังนั้นข้อควรระวังในการเลือกเปลไกวสำหรับทารกมีดังนี้

 1. ควรเลือกเปลไกวที่ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น ไม่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์หรือสารจับกาวที่อาจทำให้เกิดผื่นแพ้หรือแสบร้อน บริเวณที่มีการติดตั้ง
 2. ควรเลือกเปลไกวที่ไม่มีกลิ่นสารเคมี เพราะทารกมีการหายใจและติดต่อกับเปลไกวอย่างใกล้ชิด
 3. ควรเลือกเปลไกวที่มีความร้อนไม่เกินปริมาณที่ทารกทนได้ เพราะทารกยังไม่สามารถปรับอุณหภูมิตัวเองได้
 4. ควรเลือกเปลไกวที่ให้ความรัดกุมดี เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายได้
 5. ควรเลือกเปลไกวที่ขนาดพอดี ไม่ใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปเพราะอาจทำให้เกิดการตกของทารกและไม่สบายตัว
 6. ควรเลือกเปลไกวที่แข็งแรงทนทาน เพื่อป้องกันการเกิดการแตกหรือเสียหายในระหว่างใช้งาน
 1. ควรเลือกเปลไกวที่เป็นแบบสำเร็จรูปและใช้ง่าย เพื่อความสะดวกในการใช้งานและป้องกันการทำให้ทารกไม่สบายตัวในระหว่างการเปลี่ยนผ้าอ้อม
 2. ควรเลือกเปลไกวที่มีการดูแลรักษาผิวหนังของทารกเป็นพิเศษ เช่น มีชั้นแล็กหรือผ้าซับน้ำเสียที่ช่วยป้องกันการเกิดผื่นแพ้
 3. ควรเลือกเปลไกวที่มีความพึงพอใจและตรงตามความต้องการของทารก เพราะบางทารกอาจมีความสนใจต่อสีหรือลวดลายบนผ้าอ้อม
 4. ควรเลือกเปลไกวที่มีการปรับขนาดได้ โดยเฉพาะเมื่อทารกเริ่มโตขึ้น เพื่อให้เปลไกวสามารถใช้งานได้นานขึ้นและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของทารก

นอกจากนี้ การเลือกเปลไกวสำหรับทารกนั้นควรคำนึงถึงความเหมาะสมและควรระวังต่อผลกระทบต่อผิวหนังและสุขภาพของทารกอย่างเป็นอย่างมาก เพื่อให้ทารกมีสุขภาพแข็งแรงและพัฒนาการได้อย่างเต็มตามธรรมชาติ

Reference

 1. What to Expect. (2022). Choosing the Right Diaper for Your Baby. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.whattoexpect.com/first-year/choosing-the-right-diaper-for-your-baby/
 2. BabyCenter. (2022). Disposable diapers: How to choose the best for your baby. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.babycenter.com/0_disposable-diapers-how-to-choose-the-best-for-your-baby_10351241.bc
 3. HealthyChildren.org. (2022). Diapering: What You Need to Know. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/baby/diapers-clothing/Pages/Diapering-What-You-Need-to-Know.aspx