เทคนิคการป้องกันกรดไหลย้อนในเด็กทารก 

เทคนิคการป้องกันกรดไหลย้อนในเด็กทารก 

กรดไหลย้อนในทารกเกิดจากกระเพาะอาหารและหลอดอาหารที่เป็นเหตุให้กรดไหลย้อนจากกระเพาะอาหารไหลกลับขึ้นมาในหลอดอาหาร ซึ่งเป็นอาการที่พบได้บ่อยในทารกและเด็ก เนื่องทางเดินอาหารยังไม่สมบูรณ์และยังไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตาม อาการกรดไหลย้อนในทารกส่วนมากจะหายไปเองเมื่อทารกเจริญเติบโตมากขึ้น แต่ก็มีวิธีการป้องกันที่จะช่วยลดความเสี่ยงของอาการกรดไหลย้อนในทารกได้ ดังนี้

 1. คุมอาหารที่รับประทานของแม่ทารก โดยเฉพาะอาหารที่มีการเคลื่อนไหวหรือกินเร็วๆ เช่น อาหารหนืด และอาหารที่มีเนื้อเยื่อมันอย่างเนื้อหมู เพราะจะทำให้กระเพาะอาหารใช้เวลาย่อยและขยายตัวเป็นเวลานาน
 2. ให้ทารกนอนโดยคว่ำศีรษะสูงขึ้นเมื่อนอนเพื่อช่วยให้การไหลย้อนลดลง
 3. สังเกตอาการของทารก และมองดูว่ามีอาการเป็นโรคเรื้อรังหรือไม่ เพื่อป้องกันอาการกรดไหลย้อนในทารก
 4. คุมอุณหภูมิห้องนอนเพื่อให้เย็นสบายและไม่อับอากาศ ซึ่งจะช่วยลดการไหลย้อนของกรดอาหารในทารกได้
 1. ให้ทารกกินอาหารเล็กๆ แต่บ่อยครั้ง โดยไม่ให้อดอาหารหรืองดการกินอาหารใดๆ
 2. ป้องกันการกลืนอากาศโดยการเลี้ยงทารกในท่านอนตะแคง เพื่อช่วยลดการไหลย้อนและการกลืนอากาศ
 3. ลดการเคี้ยวของทารก และไม่ให้อาหารมีการเคลื่อนไหวในกระเพาะอาหาร โดยไม่เอาทารกเดินเล่นหรือเขย่าในขณะเคี้ยวอาหาร
 4. ให้ทารกทานอาหารก่อนนอน โดยควรทานอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงก่อนนอน เพื่อให้กระเพาะอาหารได้เวลาย่อยอาหารก่อนที่จะนอน
 5. ปรึกษาแพทย์หากมีอาการของทารกที่เป็นเรื้อรัง เช่น อาการแพ้ในอาหารหรือแพ้สิ่งแวดล้อม หรือมีอาการทางเดินอาหารที่ผิดปกติ เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม

สำหรับการป้องกันและรักษาอาการกรดไหลย้อนในทารกนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากอาการนี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทารกและสามารถเป็นเหตุให้เกิดโรคและภาวะทางสุขภาพต่างๆ ได้ ดังนั้น การดูแลและเฝ้าระวังการแสดงอาการกรดไหลย้อนในทารกเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงอย่างมาก

Reference

 1. American Academy of Pediatrics. (2022). GERD (Reflux) in Infants. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/abdominal/Pages/GERD-Reflux-in-Infants.aspx
 2. Mayo Clinic. (2022). Infant reflux: Diagnosis and treatment. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/infant-acid-reflux/diagnosis-treatment/drc-20351461
 3. What to Expect. (2022). 8 Tips for Coping with Baby’s Acid Reflux. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.whattoexpect.com/first-year/health-and-safety/babys-acid-reflux.aspx