ลูกน้อยไม่ยอมพูด ทำไงดี ?

ลูกน้อยไม่ยอมพูด ทำไงดี ?

การที่ลูกน้อยไม่ยอมพูดอาจเกิดจากหลายสาเหตุที่ต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ ซึ่งเป็นสัญญาณให้คุณพ่อคุณแม่รู้ว่าลูกน้อยมีปัญหาด้านการพัฒนาหรือสุขภาพ โดยสาเหตุที่อาจทำให้ลูกน้อยไม่ยอมพูดอาจมีดังนี้ 

 1. สุขภาพ
  การมีโรคหรือภาวะทางสุขภาพที่ทำให้ลูกน้อยไม่สามารถพูดได้ เช่น โรคพาร์กินสัน, ออกซิเจนไม่เพียงพอ หรือการเจ็บป่วยที่สมอง ซึ่งจะทำให้ลูกน้อยมีความยากลำบากในการพูด
 2. ด้านอารมณ์ 
  ลูกน้อยอาจมีปัญหาด้านอารมณ์ที่ทำให้เขาไม่อยากพูด เช่น การเครียดกับสิ่งต่าง ๆ หรือการปวดหัวที่ไม่มีเหตุผล ที่ทำให้เขาไม่สามารถในการพูด
 3. พฤติกรรม 
  ลูกน้อยอาจมีปัญหาทางพฤติกรรมที่ทำให้เขาไม่สามารถพูดได้ เช่น ช้าในการพูดหรือการหลีกเลี่ยงการพูด ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ไม่มีการส่งเสริมให้พูดหรือการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใหญ่เพียงพอ
 4. ด้านภาษา
  ลูกน้อยอาจมีปัญหาด้านภาษาที่ทำให้เขาไม่สามารถพูดได้ เช่น ปัญหาที่เกี่ยวกับการออกเสียงหรือการเข้าใจภาษา 
 1. การพัฒนาทางการเรียนรู้
  การพัฒนาทางการเรียนรู้ของลูกน้อยอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เขายังไม่สามารถพูดได้ ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้ภาษาที่ต่างจากภาษาที่ใช้บ่อยที่บ้าน หรือการไม่ได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้การพูดอย่างเพียงพอ
 2. การสื่อสารไม่เหมาะสมกับวัย
  อาจมีการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมกับวัยของลูกน้อยทำให้เขาไม่อยากพูด เช่น การใช้คำพูดที่ซับซ้อนหรือไม่เหมาะสมสำหรับวัยของเขา ซึ่งอาจทำให้เขารู้สึกไม่มั่นใจในการพูด
 3. ธรรมชาติของบุคคล
  บางครั้งอาจเป็นธรรมชาติของบุคคลที่ไม่ชอบพูดหรือไม่สามารถพูดได้ด้วยตนเอง ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกแต่อย่างใด ๆ

ดังนั้น การพบกับสาเหตุที่ทำให้ลูกน้อยไม่ยอมพูดนั้นควรพิจารณาด้วยความรอบคอบและต้องพยายามแก้ไขปัญหาตามสาเหตุโดยเน้นการส่งเสริมให้เขาพูดเป็นหลัก

Reference

 1. American Speech-Language-Hearing Association. (2022). Late Blooming or Language Problem? สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.asha.org/public/speech/disorders/Late-Blooming-or-Language-Problem/
 2. Mayo Clinic. (2022). Speech delays in toddlers: What to know and when to worry. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/in-depth/speech-delay/art-20048274
 3. What to Expect. (2022). Late Talkers: Why Some Toddlers Don’t Talk Much and When to Worry. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.whattoexpect.com/toddler/behavior/late-talkers.aspx