วิธีรับมือลูกงอแงไม่ยอมนอน  

วิธีรับมือลูกงอแงไม่ยอมนอน

   การมีลูกน้อยที่ไม่ยอมนอนเป็นเรื่องปกติสำหรับคุณพ่อคุณแม่หลายคน เนื่องจากลูกน้อยมักจะมีพลังงานสูงและความต้องการสนใจจากพ่อแม่อยู่เสมอ แต่การไม่สามารถให้ลูกเด็กนอนหลับในเวลาที่เหมาะสมอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและความสุขของทั้งลูกและพ่อแม่ได้ เราจึงขอแนะนำวิธีการจัดการที่จะช่วยให้ลูกนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพ

 1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการนอนหลับ
  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดการตื่นเต้นของลูกและส่งสัญญาณให้กับลูกว่าถึงเวลานอนหลับได้แล้ว พ่อแม่ควรให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและมืดสำหรับการนอนหลับ 
 2. สร้างกิจกรรมก่อนนอน
  การสร้างกิจกรรมก่อนนอนเป็นสิ่งที่ช่วยลดความตื่นเต้นของลูกเด็กและส่งสัญญาณให้กับลูกเด็กว่าเวเวลานอนหลับได้ถึงแล้ว พ่อแม่สามารถทำกิจกรรมเช่นการอ่านเล่มนิทานหรือเล่าเรื่องตลกให้ฟัง โดยทำกิจกรรมที่สร้างความผ่อนคลายและเงียบสงบ เช่นการฟังเพลงสำหรับการนอนหลับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ลูกเด็กนอนหลับได้ง่ายขึ้น
 1. ตรวจสอบสุขภาพของลูก
  การตรวจสอบสุขภาพของลูกเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้พ่อแม่เข้าใจว่าเหตุผลที่เด็กไม่ยอมนอน อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ เช่น การเจ็บป่วย หรือปัญหาการรับประทานอาหารหรือของว่างที่มีสารก่อปฏิกิริยาก่อนนอน อาจทำให้ลูกเด็กมีความกระวนกระวายและไม่สามารถนอนหลับได้
 2. ไม่ให้ลูกเด็กใช้สื่อก่อนนอน
  การใช้สื่อก่อนนอน เช่น การเล่นโทรศัพท์มือถือหรือการดูโทรทัศน์ อาจทำให้กระตุ้นประสาทและทำให้ลูกไม่สามารถนอนหลับได้ ควรจำกัดการใช้สื่อก่อนนอนและช่วยให้เด็กเข้าใจถึงความสำคัญของการนอนหลับอย่างเหมาะสม
 3. มีกติกาในการนอนหลับ
  การสร้างกติกาในการนอนหลับที่เหมาะสมสำหรับบ้านเรือน เช่น การกำหนดเวลานอนหลับและตื่นให้เหมาะสมสำหรับลูก สามารถช่วยสร้างรูปแบบการนอนหลับที่เหมาะสมสำหรับลูกได้ นอกจากนี้ ควรสร้างนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกันระหว่างการฝึกนอนหลับให้เหมาะสม พ่อแม่ควรสร้างกติกาที่สอดคล้องกับการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของลูกเด็ก เพื่อให้ลูกเด็กได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมในการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ

สุดท้ายนี้ การช่วยให้ลูกเด็กนอนหลับอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องที่ยากเลย แม้ว่าจะต้องใช้เวลาและความอดทนจากพ่อแม่เป็นอย่างมาก แต่การนอนหลับอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญและมีผลต่อสุขภาพและความสุขของลูกเด็กและครอบครัวด้วยกัน

Reference

 1. Verywell Family. (2022). Baby Won’t Sleep? Tips for Parents. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.verywellfamily.com/baby-wont-sleep-293797
 2. Parents. (2022). 10 Reasons Your Baby Won’t Sleep. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.parents.com/baby/sleep/basics/10-reasons-your-baby-wont-sleep/
 3. Healthline. (2022). How to Get a Baby to Sleep: Tips and Tricks. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 จาก https://www.healthline.com/health/parenting/how-to-get-a-baby-to-sleep