วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่ออาหารติดคอลูกน้อย

วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่ออาหารติดคอลูกน้อย

การเสียชีวิตจาก “ภาวะทางเดินหายใจ” หรือ “หลอดอาหารถูกอุดกั้น” จากสิ่งแปลกปลอมเป็นสาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยในเด็กเล็ก แต่ไม่ต้องตื่นตระหนกกันนะคะ หากคุณพ่อคุณแม่มีความรู้ความเข้าใจ ในการรับมือและป้องกันเบื้องต้นได้ทันท่วงที โดยขอแนะนำวิธีการปฐมพยาบาลอาหารติดคอให้กับลูกน้อย ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถทำได้เองที่บ้านก่อนนำลูกน้อยไปพบแพทย์

  1. อย่าตื่นตัว เมื่อลูกน้อยติดคออาหาร ผู้ปกครองควรอยู่สงบและไม่ควรตื่นตัว โดยอย่าทำอะไรที่ทำให้ลูกน้อยตกใจหรือการกระตุ้นบริเวณลำคอ เพราะอาจทำให้ลูกน้อยทำให้เฉียบพลันและติดคอเพิ่มเติมได้
  2. สังเกตอาการ ผู้ปกครองควรสังเกตอาการของลูกน้อยว่ามีอาการอาหารติดคอหรือไม่ ลูกน้อยอาจแสดงอาการเจ็บคอ ไอ หรือหายใจเข้าลำคอไม่ได้ ถ้ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นควรดำเนินการปฐมพยาบาลทันที
  3. การให้ลูกน้อยดื่มน้ำ ผู้ปกครองควรให้ลูกน้อยดื่มน้ำเปล่า เพื่อช่วยทำให้อาหารไหลลงคอ หรือคลำลูกน้อยเพื่อให้อาหารออกมาจากลำคอ 
  1. การดัดแปลงพฤติกรรมการกิน ถ้าลูกน้อยมีอาหารติดคอเป็นประจำ คุณควรคาดการณ์ว่าเหตุผลเกี่ยวกับพฤติกรรมการกินของลูกน้อย อาจจะมาจากการกลืนอาหารที่เร็วเกินไป การรับประทานอาหารแบบเร็ว หรือเลือกทานอาหารแข็ง ในกรณีนี้ผู้ปกครองควรดัดแปลงพฤติกรรมการกินของลูกน้อย โดยเริ่มจากการให้ลูกน้อยรับประทานอาหารที่ละเอียด และอย่าให้อาหารเข้าไปเร็วเกินไป
  2. ควรติดตามอาการลูกน้อย หลังจากผู้ปกครองดำเนินการปฐมพยาบาลตามขั้นตอนข้างต้น ควรติดตามอาการของลูกน้อยเป็นเวลา 30 นาทีถ้าอาการยังคงไม่ดีขึ้นควรพบแพทย์ทันที

อย่าลืมว่าการดูแลลูกน้อยในเรื่องของการรับประทานอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการกลืนของลูกน้อย เพราะว่าการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นและอาจทำให้ลูกน้อยอาหารติดคอ ดังนั้น คุณควรตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย และจัดหาเวลาร่วมกับลูกน้อยในการรับประทานอาหารให้เต็มที่และสบายใจที่สุดเท่าที่จะทำได้

Reference

  1. “Pediatric choking: a review of prevention and treatment” by Emily R. Gallagher et al. (2018)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6135132/

  1. “Choking on food: a leading cause of injury to children” by Dennis R. Durbin et al. (2001)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1717025/

  1. “Pediatric choking: a preventable cause of injury” by R. Todd Maxson et al. (2017)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5684851/

  1. “Pediatric foreign body aspiration: a life-threatening injury” by Mark G. Roby et al. (2019)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6462352/

  1. “Preventing choking in children” by Benjamin D. Hoffman et al. (2010)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3406154/