วิธีพาลูกน้อยไปทำงานอย่างไร ไม่ให้รบกวนคนอื่น 

วิธีพาลูกน้อยไปทำงานอย่างไร ไม่ให้รบกวนคนอื่น

การพาลูกน้อยไปทำงานอาจเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและมีความหมายสำคัญในชีวิตของผู้ปกครอง แต่ในขณะเดียวกันก็อาจทำให้คนอื่นรู้สึกไม่สะดวกหรือรบกวนได้ ดังนั้นเราแนะนำวิธีการพาลูกน้อยไปทำงาน โดยไม่รบกวนคนอื่น ดังนี้

 1. ควรตระหนักถึงความเหมาะสมของสถานที่ทำงาน
  การเลือกสถานที่ทำงานที่เหมาะสมกับการพาลูกน้อยไปด้วย เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกน้อยไม่เกิดความรบกวนต่อคนอื่น ควรเลือกสถานที่ทำงานที่ไม่มีเสียงดังหรือมีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับลูกน้อย นอกจากนี้ควรเลือกสถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอสำหรับลูกน้อย เช่น มีห้องน้ำ เป็นต้น
 2. จัดเตรียมของเล่นหรืออุปกรณ์สำหรับลูกน้อย
  การจัดเตรียมของเล่นหรืออุปกรณ์สำหรับลูกน้อย เช่น ของเล่น สมุดระบายสี เครื่องดนตรี หรือแผ่นวาด เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกน้อยไม่เบื่อ และรบกวนคนอื่นในสถานที่ทำงาน ควรเลือกของเล่นหรืออุปกรณ์ที่ไม่ส่งเสียงดังหรือมีความเสี่ยงต่อการทำให้เกิดอันตรายต่อลูกน้อย
 3. การส่งเสียงเป็นเรื่องสำคัญ
  การป้องกันลูกน้อยไม่ให้รบกวนคนอื่น อีกทั้งยังช่วยสร้างพฤติกรรมที่ดีในลูกน้อยได้อีกด้วย ดังนั้น ควรสอนลูกน้อยว่าต้องรักษาความเงียบสงบ
 1. อนุญาตให้ลูกน้อยเข้าร่วมกิจกรรมในที่ทำงาน
  การอนุญาตให้ลูกน้อยเข้าร่วมกิจกรรมในที่ทำงาน เช่น นั่งดู หรือมาช่วยเหลือบางงาน จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกน้อยกับเพื่อนร่วมงาน และช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะและความเป็นอยู่ร่วมกันในที่ทำงาน
 2. จัดการเวลาให้เหมาะสม
  การจัดการเวลาให้เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกน้อยไม่เป็นภาระกับเพื่อนร่วมงาน ควรวางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับเวลาที่ลูกน้อยอยู่ในสถานที่ทำงาน และต้องมีการดูแลและควบคุมการเล่นของลูกน้อยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

สุดท้าย การพาลูกน้อยไปทำงานไม่รบกวนคนอื่น เป็นเรื่องที่ทำได้ด้วยการเลือกสถานที่ทำงานที่เหมาะสม จัดเตรียมของเล่นหรืออุปกรณ์สำหรับลูกน้อย สอนลูกน้อยรักษาความเงียบสงบและเชื่อมต่อความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน อนุญาตให้ลูกน้อยเข้าร่วมกิจกรรมในที่ทำงาน จัดการเวลาให้เหมาะสม และดูแลการเล่นของลูกน้อยอย่างใกล้ชิด หากสามารถปฏิบัติตามที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้อย่างถูกต้อง ก็จะช่วยป้องกันการรบกวนคนอื่นและช่วยสร้างพฤติกรรมที่ดีในลูกน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Reference

 1. “The Impact of Childcare Arrangements on Early Childhood Development” by Alexandra M. Miletta et al. (2020)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7517073/

 1. “The Effect of Workplace Support on Parenting Stress and Work-Life Balance” by Emily E. Tanner-Smith et al. (2018)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6205918/

 1. “Childcare and Early Childhood Development in Low- and Middle-Income Countries: A Review of the Evidence and Directions for Future Research” by Hirokazu Yoshikawa et al. (2018)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6031002/

 1. “The Impact of Parental Leave Policies on Children’s Development” by Kasey Buckles and Elizabeth L. Munnich (2012)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3953654/

 1. “The Effects of Maternal Employment on Child Mental Health in Western Countries: A Systematic Review” by Timothy J. Hanstock et al. (2018)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6192583/