7 ทักษะที่ลูกน้อยควรรู้ก่อนเข้าโรงเรียน 

7 ทักษะที่ลูกน้อยควรรู้ก่อนเข้าโรงเรียน 

การศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยให้ลูกน้อยพัฒนาทักษะและความสามารถต่างๆ อย่างเต็มตัว ดังนั้น การสร้างพื้นฐานความรู้และทักษะให้กับลูกน้อยเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยทักษะที่ต้องเรียนรู้ก่อนไปโรงเรียนจะเป็นดังนี้

 1. ทักษะด้านสังคม
  ลูกน้อยควรเรียนรู้วิธีการสื่อสารและโต้ตอบกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม รวมถึงการแสดงอารมณ์และการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อเตรียมพร้อมให้ลูกน้อยเข้าสู่การเรียนรู้และทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ในโรงเรียน
 2. ทักษะด้านการพัฒนาสมอง
  ลูกน้อยควรเรียนรู้การแก้ปัญหาและการคิดเชิงตรรกะ โดยการเล่นเกมที่ต้องใช้การคิด เช่น ต่อเติมภาพ หรือเล่นเกมส์ต่างๆ ที่ต้องใช้การคำนวณ เพื่อช่วยให้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียน
 3. ทักษะด้านดนตรีและศิลปะ
  การฝึกฝนการเล่นเครื่องดนตรีหรือการวาดรูปจะช่วยพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ เพราะลูกน้อยจะได้เรียนรู้ถึงรูปทรงและสีในการวาดรูป หรือเรียนเล่นเครื่องดนตรีจะช่วยพัฒนาทักษะด้านการฟังและการเรียนรู้ระบบเสียง นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจและสร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้
 1. ทักษะด้านภาษา
  ลูกน้อยควรเรียนรู้ภาษาในระดับพื้นฐาน เช่น การอ่าน การเขียน และการพูด โดยให้มีการอ่านหนังสือเล่มเล็กๆ หรือการเล่าเรื่องให้ฟัง เพื่อช่วยให้ลูกน้อยฝึกการออกเสียงและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการสื่อสารในอนาคต
 2. ทักษะด้านการเล่นและการออกกำลังกาย
  การฝึกฝนทักษะด้านการเล่นและการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกน้อยควรได้รับ โดยการให้ลูกน้อยเล่นเกมที่ต้องใช้ทักษะการเคลื่อนไหว หรือการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัย จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อและระบบต่างๆ ในร่างกาย และช่วยส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของลูกน้อยด้วย
 3. ทักษะด้านการจัดการเวลา
  ลูกน้อยควรได้รับการฝึกฝนทักษะด้านการจัดการเวลา โดยให้เรียนรู้วิธีการจัดการกิจกรรมต่างๆในช่วงเวลาที่มีอยู่ และวางแผนกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับเวลา จะช่วยลูกน้อยในเรียนรู้การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริหารเวลาได้เหมาะสมในอนาคต
 4. ทักษะด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะและความสามารถของลูกน้อย โดยให้ลูกน้อยเล่นเกมที่ต้องใช้ทักษะเดี่ยว เช่น ต่อเติมภาพ หรือเล่นเกมส์ต่างๆ ที่ต้องใช้การคิดเพื่อช่วยให้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างไรก็ตาม การฝึกทักษะและความสามารถเหล่านี้จะช่วยเตรียมลูกน้อยให้พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในโรงเรียนและช่วยเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะและความสามารถในอนาคต

Reference

 1. “Deep Residual Learning for Image Recognition” by Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, and Jian Sun (2016): https://arxiv.org/abs/1512.03385
 2. “Playing Atari with Deep Reinforcement Learning” by Volodymyr Mnih, Koray Kavukcuoglu, David Silver, Andrei A. Rusu, Joel Veness, Marc G. Bellemare, Alex Graves, Martin Riedmiller, Andreas K. Fidjeland, Georg Ostrovski, Stig Petersen, Charles Beattie, Amir Sadik, Ioannis Antonoglou, Helen King, Dharshan Kumaran, Daan Wierstra, Shane Legg, and Demis Hassabis (2013): https://arxiv.org/abs/1312.5602
 3. “Generative Adversarial Networks” by Ian J. Goodfellow, Jean Pouget-Abadie, Mehdi Mirza, Bing Xu, David Warde-Farley, Sherjil Ozair, Aaron Courville, and Yoshua Bengio (2014): https://arxiv.org/abs/1406.2661
 4. “Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate” by Dzmitry Bahdanau, Kyunghyun Cho, and Yoshua Bengio (2014): https://arxiv.org/abs/1409.0473
 5. “Unsupervised Representation Learning with Deep Convolutional Generative Adversarial Networks” by Alec Radford, Luke Metz, and Soumith Chintala (2016): https://arxiv.org/abs/1511.06434