ชวนคุณแม่เตรียมความพร้อมก่อนออกไปเที่ยว

ชวนคุณแม่เตรียมความพร้อมก่อนออกไปเที่ยว

การเดินทางท่องเที่ยวระหว่างตั้งครรภ์เป็นเรื่องที่คุณแม่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากการเดินทางในช่วงนี้อาจส่งผลต่อสุขภาพแม่และทารกภายในครรภ์ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของแม่และทารกภายในครรภ์ คุณแม่ควรมีข้อมูลและรับรู้ความเสี่ยงของการเดินทางและวิธีการป้องกันเพื่อให้การเดินทางของแม่และทารกภายในครรภ์เป็นไปอย่างปลอดภัย ดังนั้นคุณแม่ควรทำความเข้าใจและรับรู้สึกถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 1. ภาพแวดล้อมและอากาศ
  การเดินทางมีผลต่อสภาพแวดล้อมและอากาศที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ การเดินทางในสถานที่ที่มีอากาศร้อนและชื้นจะเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อสุขภาพของแม่และทารกภายในครรภ์ได้ เช่นเดียวกับการเดินทางในสถานที่ที่มีอากาศหนาวจัดหรือมีความสูงของภูเขา คุณแม่ควรตรวจสอบสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสุดในสถานที่ที่ต้องการเดินทางและปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื่อไม่เป็นอันตรายต่อแม่และทารกภายในครรภ์
 1. การเลือกที่พัก
  การเลือกที่พักที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวของแม่และทารกภายในครรภ์เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัยต่อแม่และทารกภายในครรภ์ เช่น โรงแรมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนท้อง หรือการเลือกที่พักในที่ที่มีโรงพยาบาลหรือสถานีรักษาพยาบาลใกล้เคียง
 2. การเลือกพาหนะ
  การเลือกพาหนะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสนใจ เนื่องจากบางพาหนะอาจมีการสั่นสะเทือนที่อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทารกภายในครรภ์  โดยคุณแม่ควรใช้พาหนะที่สะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวของแม่และทารกภายในครรภ์ เช่น การใช้รถยนต์ที่มีระบบเบรกและระบบลดสั่นสะเทือนที่ดี
 3. การรักษาสุขภาพ
  การรักษาสุขภาพในช่วงเดินทางเป็นสิ่งสำคัญที่คุณแม่ควรให้ความสนใจ คุณแม่ควรรักษาสุขภาพของตนเองอย่างเหมาะสม โดยการป้องกันการติดเชื้อ รับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ดื่มน้ำเพียงพอและหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ แม่ควรมีการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบสถานะการพัฒนาของทารกภายในครรภ์และรับคำแนะนำจากแพทย์เกี่ยวกับการเดินทางและการดูแลสุขภาพขณะเดินทาง
 4. การวางแผนการเดินทาง
  การวางแผนการเดินทางเป็นสิ่งสำคัญที่คุณแม่ควรทำ เพื่อให้การเดินทางของแม่และทารกภายในครรภ์เป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย โดยควรระบุสถานที่ที่จะเดินทาง ระยะทางที่จะเดินทาง และเวลาที่ใช้ในการเดินทางได้โดยถูกต้อง นอกจากนี้ควรวางแผนการเดินทางเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้ตรงกับช่วงสุดท้ายของการตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการเกิดความเสี่ยงและให้เวลาพักผ่อนให้เพียงพอสำหรับแม่และทารกภายในครรภ์

Reference

 1. “The Impact of Parenting Styles on Child Development” by Diana Baumrind (1967)

URL: https://psycnet.apa.org/record/1967-04826-001

 1. “The Effect of Breastfeeding on Infant Health Outcomes” by Victora CG et al. (2016)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5053254/

 1. “The Impact of Childhood Trauma on Mental Health in Adulthood” by Bessel A. van der Kolk et al. (1996)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8750826

 1. “The Effect of Sleep on Cognitive Performance in Children and Adolescents” by D. I. Owens et al. (2010)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2919280/

 1. “The Impact of Early Childhood Education on Cognitive and Social Development” by Frances A. Campbell et al. (2012)

URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3471269/