ทารกร้องไห้นานไม่ยอมหยุด มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

ทารกร้องไห้นานไม่ยอมหยุด มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

การร้องไห้ของทารกเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้ในช่วงแรกของชีวิต โดยการร้องไห้ของทารกมีเป้าหมายเพื่อสื่อสารกับผู้ดูแล โดยทั่วไปแล้วการร้องไห้เป็นเครื่องมือที่ทารกใช้เพื่อแสดงความต้องการหรือความไม่พอใจ เดี๋ยวมาดูข้อดีและข้อเสียของทารก ถ้าปล่อยให้ร้องไห้นานๆ จะเป็นอย่างไร 

ข้อดี

 1. การร้องไห้เป็นวิธีการสื่อสารที่ทารกใช้กับผู้ดูแล เพื่อแสดงถึงความต้องการหรือความไม่พอใจของทารก
 2. ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในร่างกาย การร้องไห้ของทารกสามารถช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในร่างกาย โดยการหายใจลึกๆ และร้องไห้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ทารกได้รับอากาศสดชื่นมากขึ้น
 3. ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนม การร้องไห้ของทารกสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนโอกซิตอินในร่างกายของแม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมในระยะแรกของการเลี้ยงนม
 4. ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารก การร้องไห้เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาของทารก โดยการร้องไห้นานๆ ของทารกจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตและพัฒนาสมองของทารกในระยะแรกของชีวิต

ข้อเสีย

 1. สร้างความกังวลและความเครียดให้กับของผู้ดูแล การร้องไห้นานๆ ของทารกอาจทำให้ผู้ดูแลรู้สึกกังวลและเครียด เนื่องจากไม่รู้ว่าทารกต้องการอะไรและมีปัญหาอะไร
 2. การร้องไห้ของทารกเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถใช้สื่อสารกับผู้ดูแลได้ แต่อาจทำให้ผู้ดูแลไม่สนใจการพัฒนา
 3. การพักผ่อนของผู้ดูแลมีผลต่อสุขภาพ การร้องไห้ของทารกที่นานเกินไปอาจทำให้ผู้ดูแลต้องมีการดูแลลูกมากขึ้น และไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างเพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ดูแล
 4. การแก้ไขปัญหาที่ผิดปกติด้วยการร้องไห้ การร้องไห้ของทารกเป็นวิธีการสื่อสารที่จำเป็น แต่ไม่ควรใช้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ผิดปกติ ดังนั้นผู้ดูแลควรต้องรู้จักสาเหตูของการร้องไห้ของทารก และต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม การร้องไห้นานๆ ของทารกอาจทำให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแล รู้สึกกังวลและเครียดใจ และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่การร้องไห้ของทารก ถ้าเกิดจากปัญหาเชิงสุขภาพหรืออาการผิดปกติ ควรพบแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อขอคำแนะนำและการรักษาให้เหมาะสม

Reference

 1. “Excessive crying in infants” by Ronald G. Barr (1990): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1687892/
 2. “Excessive crying in infancy: etiology and management” by Gideon Koren and Michael R. Godel (2005): https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031395505001777
 3. “Excessive Crying in Infancy: The Impact of Maternal Responsiveness, Parental Affective Disorder, and Parenting Stress” by Marsha Weinraub, Laura Friedman-Weieneth, and Sandee McClowry (2011): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3228284/
 4. “Maternal sensitivity and infant crying during the first year of life: The moderating role of infant temperament” by Claire Hughes and Lynne Murray (2012): https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0163638312000817
 5. “Infant crying: nature, physiologic consequences, and select interventions” by Douglas C. Dean III, Martin Schreiber, and Jacobson SW (2013): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3686495/