7 เทคนิคกระตุ้นให้ลูกน้อยมีความคิดสร้างสรรค์

7 เทคนิคกระตุ้นให้ลูกน้อยมีความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์ของลูกน้อยเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มจากการปลูกฝังและอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่ ให้เป็นเด็กที่มีความสนใจและจินตนาการทางความคิด เพื่อให้เด็กเติบโตมาในยุคสมัยนี้อย่างสมบูรณ์แบบ จึงขอแนะนำเทคนิคที่ส่งเสริมให้ลูกน้อยเติบโตเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ค่ะ

1 กิจกรรม

การส่งเสริมให้เด็กเล่นกิจกรรมต่างๆ จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของลูกน้อยได้ พ่อแม่ควรส่งเสริมการเล่นของลูกด้วยการให้มีเวลาเล่นเพียงพอ และให้ลูกมีโอกาสเล่นเกมส์โดยอิสระ พ่อแม่ยังสามารถสร้างเกมส์หรือกิจกรรมที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของลูกได้ เช่น การสร้างตัวละครเสมือนจากวัสดุประหยัด การสร้างไดโนเสาร์ขนาดเล็กๆ หรือการสร้างโมเดลของอาคารโดยใช้บล็อกสำหรับสร้างโมเดล

2 ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ

การให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของลูกน้อยอีกทางหนึ่ง พ่อแม่สามารถสอนวิธีการสร้างสิ่งต่างๆ ช่วยเหลือในกระบวนการสร้างได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกมีความสนใจในสิ่งที่ต้องการสร้าง และงานศิลปะต่างๆ

3 ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่าเรื่อง

การเล่าเรื่องเป็นวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้และการสำรวจโลกของเด็กได้อย่างดี พ่อแม่สามารถเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่มีประโยชน์ หรือแม้กระทั่งการเล่าเรื่องตามภาพที่ใช้สร้างสรรค์ขึ้นมาเองได้ เพื่อช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของลูก

4 พาลูกสำรวจโลกผ่านการเดินทาง

หากพ่อแม่ได้พ่อลูกไปยังสถานที่ต่างๆ หรือพาไปท่องเที่ยวนั้น การเดินทางเป็นวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้และการสำรวจโลกของลูกน้อยได้ด้วย อย่างเช่น สวนสัตว์ สวนสาธารณะ หรือสถานที่ประวัติศาสตร์ และช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของลูกได้

 5 การให้เวลาเล่นเพียงพอ

พ่อแม่ควรให้ลูกมีเวลาการเล่นที่พอประมาณ ไม่มากไปและน้อยไป  อาจสร้างสภาพแวดล้อมที่อนุรักษ์การเล่นของลูกและไม่จำกัดเวลาเล่นก็ได้ เพื่อจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ของลูกได้มากขึ้น เช่น เลโก้ หรือ งานประดิษฐ์ต่างๆ เป็นของเล่นที่สามารถนำมาเล่นได้หลากหลายเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ

6 สนับสนุนและช่วยเหลือการเรียนรู้

การสนับสนุนและช่วยเหลือในกระบวนการเรียนรู้ของลูกน้อยนั้น พ่อแม่สามารถช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของลูกได้ เช่น การแก้ปัญหาและปรับปรุงความเข้าใจของลูก โดยให้คำแนะนำที่เหมาะสม และช่วยเหลือในการตอบข้อสงสัยและการเข้าใจเนื้อหาที่ลูกต้องการเรียนรู้

7  มองข้ามสิ่งที่มองผ่านได้

การที่ลูกน้อยเล่นของเล่น หรือรื้ออะไรเลอะเทอะ จนเกิดความสกปรก สิ่งเหล่านี้ พ่อแม่ควรที่จะทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพราะเป็นช่วงที่เด็กกำลังมีความสุขในการเล่นอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  ไม่ควรที่จะโกรธหรือดุใดๆ ทั้งสิ้นเลย เพราะจะเป็นการขัดขวางการพัฒนาของเด็กด้วย ควรให้ลูกเล่นเสร็จแล้วค่อยทำความสะอาดเก็บที่หลังก็ได้

เป็นอย่างไรบ้างค่ะ สำหรับเทคนิคที่เราแนะนำให้พ่อแม่นำไปฝึกให้กับลูกๆ เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์เติบโตเป็นเด็กที่เก่งในอนาคต เพราะความคิดสร้างสรรค์สามารถช่วยสร้างคนเก่งๆ ในโลกใบนี้มาแล้วมากมาย และยังนำไปใช้ประกอบอาชีพในชีวิตได้ด้วย เช่น คอนเทนต์  ยูทูบเบอร์ นักออกแบบดีไซน์ และ ผู้ที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ 

Reference

  1. “Fostering Creativity in Gifted Children: An Overview” by Mary Ann Swiatek (1995): https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED388899.pdf
  2. “Fostering Creativity in the Classroom” by Robert J. Sternberg and Todd I. Lubart (1995): https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.3102/00346543065002161
  3. “Fostering Creativity in Early Childhood Classrooms” by Sandra Russ (2003): https://www.jstor.org/stable/41385758
  4. “Cognitive and Affective Influences on Creativity: Fostering and Nurturing Creativity” by James C. Kaufman and John Baer (2004): https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15326934crj1401_1
  5. “The Role of Parenting Styles in Fostering Creativity in Children” by Amjad A. Abu-Rabia (2012): https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10400419.2011.649822