สาเหตุหลักการแตกของเส้นผมหลังคลอด

สาเหตุหลักการแตกของเส้นผมหลังคลอด

เส้นผมเป็นส่วนสำคัญของร่างกาย และมีความสำคัญอย่างมากต่อความเป็นรูปร่างและความเป็นตัวตนของผู้หญิง แต่หลังจากคลอดลูก หลายคนอาจพบว่าเส้นผมของพวกเขาเริ่มแตกหรือซีดลงไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในช่วงหลังคลอด สาเหตุของปัญหานี้ก็คือ

 1. ระดับฮอร์โมน : ระหว่างการตั้งครรภ์ ระดับฮอร์โมนเพศหญิงจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผม แต่หลังคลอด ระดับฮอร์โมนเหล่านี้จะลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจทำให้เส้นผมหลุดร่วงได้
 2. สภาพแวดล้อม : สภาพแวดล้อมรอบตัวที่ไม่เหมาะสม เช่น ฝุ่นละออง อากาศร้อนชื้น แสงแดดจัด ฯลฯ อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เส้นผมแตกหรือหลุดร่วงได้
 3. การดูแลเส้นผม : การใช้ผลิตภัณฑ์ทำผมที่มีส่วนผสมที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เส้นผมแตกหรือหลุดร่วงได้
 4. ความสมดุลของฮอร์โมน : ฮอร์โมนอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของเส้นผม เช่น ฮอร์โมนไทรอยด์ ฮอร์โมนเอสโตรเจน ฮอร์โมนคอร์ติโซล ฮอร์โมนสเตรสส์ ฯลฯ จะมีส่วนช่วยสร้างเส้นผม แต่หากไม่มีความสมดุลกันอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเส้นผม
 5. ความเครียด : การคลอดลูกแล้วอยู่ในสภาวะที่ต้องดูแลลูกและมีภาระหน้าที่หลายอย่างเป็นจำนวนมาก อาจทำให้แม่มีความเครียดสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เส้นผมแตกหรือหลุดร่วงได้
 6. โรคหรือภาวะทางสุขภาพ : โรคหรือภาวะทางสุขภาพ เช่น ภาวะฮอร์โมนไม่สมดุล โรคเรื้อรัง ฯลฯ อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเส้นผม

นอกจากนี้ การดูแลเส้นผมให้เหมาะสมและรักษาสุขภาพเส้นผมหลังคลอดเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยควรพยายามลดปัจจัยที่เป็นอันตรายต่อเส้นผม เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลเส้นผม ใช้เครื่องมือทำผมที่เหมาะสม ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ทำผมที่มีส่วนผสมที่ไม่เหมาะสม และรักษาระยะห่างจากแสงแดดร้อนอย่างเหมาะสม 

Reference

 1. Prevalence and risk factors of postpartum hair loss: a systematic review and meta-analysis. (2019) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6450703/
 2. Postpartum hair loss: A review and update. (2019) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6492343/
 3. Postpartum Hair Loss: An Update. (2018) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5806988/
 4. Hair Loss in Postpartum Women: A Review. (2017) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5713309/
 5. Postpartum Hair Loss: A Review. (2015) URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4560543/