การดูแลระบบทางเดินปัสสาวะหลังคลอด

การดูแลระบบทางเดินปัสสาวะหลังคลอด

หลังการคลอดระบบทางเดินปัสสาวะของคุณแม่อาจถูกกระตุ้นหรือถูกทำลาย เพราะฉะนั้นการดูแลรักษาระบบทางเดินปัสสาวะหลังคลอดเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก โดยมีวิธีการดูแลและเตรียมตัวต่อไปนี้

1 การดูแลแผลหลังการคลอด

-ทำความสะอาดแผล : ควรทำความสะอาดแผลด้วยน้ำสะอาดและเจลทำความสะอาด

-ใช้ผ้าสะอาดคลุมแผล : คลุมแผลด้วยผ้าสะอาดเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและแมลง

2 การดูแลการปัสสาวะ

-คลายกล้ามเนื้อบั้นปัสสาวะ : คุณแม่ควรคลายกล้ามเนื้อบั้นปัสสาวะเพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของปัสสาวะ

-ดื่มน้ำให้เพียงพอ : คุณแม่ควรดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันการอักเสบในทางเดินปัสสาวะ

3 การดูแลสุขภาพร่างกาย

-ออกกำลังกาย : คุณแม่ควรเริ่มออกกำลังกายเบาๆ เพื่อช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด และปรับสมดุลฮอร์โมนหลังการคลอด
-รับประทานอาหารที่มีสารอาหารสมบูรณ์ : คุณแม่ควรรับประทานอาหารที่มีสารอาหารสมบูรณ์ เพื่อเสริมสร้างร่างกายและสุขภาพในช่วงหลังคลอด

ทั้งนี้ การดูแลระบบทางเดินปัสสาวะหลังคลอดเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยทางการแพทย์แนะนำให้คุณแม่ใช้เวลาเพียงพอในการฟื้นฟูร่างกาย และรักษาแผลให้สะอาด โดยควรรับคำปรึกษาจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแผล และระบบทางเดินปัสสาวะเพื่อดูแล ดังนั้นคุณแม่ควรรู้จักวิธีการดูแลและเตรียมตัวในช่วงหลังคลอดให้เหมาะสม เพื่อให้การฟื้นฟูร่างกาย และรักษาสุขภาพของให้คุณแม่แข็งแรง

Reference

  1. “Postpartum Urinary Retention: Assessment and Management,” published in the American Family Physician journal in 2017. URL: https://www.aafp.org/afp/2017/1115/p645.html
  2. “Postpartum Urinary Retention: A Systematic Review of Incidence and Obstetric Risk Factors,” published in the International Urogynecology Journal in 2018. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6247145/
  3. “Urinary Incontinence after Childbirth: A Comprehensive Review,” published in the Journal of Women’s Health in 2019. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6589341/
  4. “Postpartum Urinary Tract Infection: A Review,” published in the Journal of Women’s Health in 2019. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6627143/
  5. “The Effect of Pelvic Floor Muscle Exercise on Postpartum Urinary Incontinence: A Systematic Review and Meta-Analysis,” published in the International Journal of Environmental Research and Public Health in 2021. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7897521/