วิธีให้นมบุตรและวิธีการจัดการปัญหาการให้นม

วิธีให้นมบุตรและวิธีการจัดการปัญหาการให้นม

การให้นมบุตรเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในช่วงแรกๆ หลังจากที่ลูกคลอด เนื่องจากนมแม่เป็นอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อย ซึ่งคุณแม่ควรรู้จักวิธีการให้นมบุตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีวิธีรับมือการเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย และวิธีการจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการให้นม ดังนี้

วิธีการให้นมบุตร

 • การให้นมให้บุตรทันทีหลังคลอด เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของลูกและเร่งกระบวนการเชื่อมต่อระหว่างแม่กับลูก
 • ให้นมบุตรเป็นเวลา 8-12 ครั้งต่อวัน โดยให้นมบุตรตามความต้องการ หรืออย่างน้อย 8-12 ครั้งต่อวัน จนกระทั่งลูกน้อยหลับสนิทเป็นสัญลักษณ์ว่าลูกได้รับนมครบแล้ว
 • การต่อเนื่องการให้นมบุตรเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนมได้
 • การให้นมบุตร เป็นการช่วยการส่งเสริมสุขภาพลูกและกระตุ้นการเจริญเติบโต

วิธีจัดการปัญหาการให้นม

 • ความไม่สะดวกสบายของแม่ในการให้นม อาจมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ตำแหน่งในการนั่งหรือนอนของแม่ ที่ไม่สะดวกในการให้นมบุตร ในกรณีนี้ คุณแม่ควรเปลี่ยนตำแหน่งในการให้นมให้สะดวกสบายมากขึ้น
 • การมีแผลบนหน้าท้อง ทำให้แม่ไม่สามารถให้นมบุตรได้อย่างสะดวก ในกรณีนี้ คุณแม่ควรดูแลแผลอย่างถูกต้อง และอาจใช้เครื่องมือช่วยเหลือ เช่น หมอนดันหลัง หมอนรองให้นม
 • การเจ็บปวดหลัง อาจจะทำให้แม่ไม่สามารถนั่งหรือนอนเพื่อให้นมบุตรได้อย่างสะดวก ในกรณีนี้ คุณแม่ควรทำกิจกรรมแบบเบาๆ และออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและกระตุ้นการหายของอาการเจ็บปวด

ทั้งนี้ การให้นมบุตรเป็นเรื่องสำคัญและมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อย ดังนั้น คุณแม่ควรรู้จักวิธีการให้นมบุตรอย่างถูกต้อง และดูแลรักษาการจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่มีปัญหาด้านใดด้านหนึ่ง คุณแม่ควรหาคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและสุด

Reference

 1. “Breastfeeding and the Risk of Sudden Infant Death Syndrome: An Update,” published in the American Journal of Public Health in 2019. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6447753/
 2. “The Effect of Early Skin-to-Skin Contact on Breastfeeding Success: A Randomized Controlled Trial,” published in the Journal of Human Lactation in 2019. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0890334419838075
 3. “Breastfeeding and Maternal and Infant Health Outcomes in Developed Countries,” published in the Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care in 2019. URL: https://journals.lww.com/co-clinicalnutrition/Abstract/2019/11000/Breastfeeding_and_maternal_and_infant_health.4.aspx
 4. “Breastfeeding and Cognitive Development in Infancy and Childhood: A Systematic Review,” published in the Journal of Pediatrics in 2020. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347619322375
 5. “Association Between Breastfeeding and Childhood Obesity: A Systematic Review and Meta-Analysis,” published in the Journal of Human Nutrition and Dietetics in 2021. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jhn.12876